ZIŅAS

Ķekavas novads aicina piedalīties akcijā “Izgaismo Latviju”

Par godu Latvijas simtgadei 21.jūnijā Latvijas iedzīvotāji aicināti piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju”, lai pulcētos pie pašvaldību organizētajiem ugunskuriem, kas saulgriežu dienā izgaismos visu mūsu valsti. Ķekavas novadā ugunskurs tiks aizdedzināts plkst.21:00 pie Veco dzirnavu estrādes.

Ķekavas novads plaši pārstāvēts Dziesmusvētkos

Ķekavas novadu šogad XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkos pārstāvēs 603 dalībnieki. Lielais dalībnieku skaits un iegūtās atzinības pirmssvētku skatēs liecina par to, ka Ķekavas novadā ir augsti attīstīta un gadiem kopta amatiermākslas kolektīvu kustība.

Noslēdzies Ķekavas novada fonda organizētais pasākums “Labdarības bumbu rallijs”

Paldies visiem ziedotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības darbiniekiem un brīvprātīgajiem par atbalstu pasākuma organizēšanā. Šajā gadā “Labdarības bumbu rallijs” pasākumā tika saziedoti 1475,00 EUR. Ziedojumi tiks izlietoti iedzīvotāju iniciatīvu un labo darbu atbalstam. Jau jūlija mēnesī tiks izsludināts projektu konkurss “Savam novadam”.

Paziņojums par detālplānojuma “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2018.gada 1.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.14. “Par detālplānojuma “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.