ZIŅAS

Ķekava stiprina sadarbību ar Bordesholmu

14. – 17. jūlijā Ķekavas novada pašvaldības delegācija devās uz Bordesholmu, lai pārrunātu abu pašvaldību sadarbības aspektus un stiprinātu kontaktus starp iedzīvotājiem, izmantojot dažādu biedrību resursus abās pašvaldībās.

Skolēni pašvaldībā iepazīst profesijas

20. jūlijā Ķekavas novada pašvaldībā ciemojās 26 zinātkāri 1. - 4. klašu skolēni, lai noskaidrotu, kādu profesiju pārstāvji strādā un ar ko tieši tie nodarbojas pašvaldībā.

Jaunieši rīko labdarības akciju „Līdzās būšu Tev es!”

Ķekavas Jauniešu padome 20. augustā Ķekavas ābeļdārzā rīko Labdarības akciju „Līdzās būšu Tev es!”.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs gandarīts par konstruktīvo dialogu ar ministriju Lapenieku ciemata kanalizācijas jautājumā

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics pateicas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par šīsdienas konstruktīvo dialogu saistībā ar kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Lapenieku ciemā. "Ķekavas novada dome atbilstoši sarunas rezultātiem mēneša laikā pieņems domes lēmumu par pakalpojuma sniedzēju, laika periodu, kādā darbosies šis pakalpojuma sniedzējs Lapenieku ciemā un kanalizācijas tarifu šajā teritorijā. Pārejas periodā - līdz nākamā gada martam, par tarifu Lapenieku ciematā būs jāapstiprina esošais tarifs, kas ir šobrīd pēdējais apstiprinātais Regulatora tarifs," informē A.Damlics.