Jauniešu koris BALSIS koncertsēriju “Daugavas BALSIS” Daugmalē atklās ar “Dzīvības dziesmām” Nāves salā. Tiem pasākuma apmeklētājiem, kuriem nav iespējas doties uz koncertu savās laivās, ierobežotā skaitā tiks nodrošināta pārcelšana. Pulcēšanās uz pārcelšanos līdz plkst. 19.00.


Ikgadējā izglītības darbinieku tikšanās šogad notiks 24. augustā Ķekavas vidusskolas sākumskolā, vienuviet pulcējot pedagogus, nozares ekspertus un pašvaldības pārstāvjus.


Šī gada 10. augustā Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” realizēšanu.


16. augustā Ķekavas novada dome lēma par pastāvīgo komiteju sastāviem. Uz pirmo sēdi jau šodien plkst. 13.30 sanāks Attīstības komiteja. Tās darba kārtībā – komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana.


Ķekavas novada domes pirmajā sēdē, 11. augustā, par novada domes priekšsēdētāju ievēlēta Viktorija Baire no Jaunās konservatīvās partijas. Par jaunievēlēto priekšsēdētāju nobalsoja 12 no 15 klātesošiem jaunā domes sasaukuma deputātiem.


23. augustā par godu Latvijas kaimiņvalstu simtgadēm cauri Ķekavas novadam dosies svētku kūka. Ikviens ir aicināts piedalīties svinīgajā “Baltijas ceļā”, ar atraktīvu sveicienu sagaidot akcijas komandu Vimbukrogā vai Ķekavā.


Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada vides labiekārtošanā, dzīves telpas uzlabošanā un radošu iniciatīvu īstenošanā, Ķekavas novada fonds izsludina projektu konkursu “Savam novadam”.


Baltijas ceļa velobrauciens šķērsos Daugmali
25. augustā Latvijā norisināsies starptautiskās riteņbraukšanas sacensības “Baltic Chain Tour”. Maršrutā Jelgava – Sigulda ietverta arī Ķekavas novada teritorija – sacensību dalībnieki Daugmales pagasta teritoriju šķērsos pusdienlaikā.
Ķekavas Mākslas skola izsludina papilduzņemšanu
Ķekavas Mākslas skola izsludina audzēkņu papilduzņemšanu 1. kursā. Pretendentu pieteikumus aicinām iesniegt līdz 28. augustam Mākslas skolas sekretārei-lietvedei.
Svinīgie pasākumi izglītības iestādēs 1.septembrī
Zināms 1. septembra svinīgo pasākumu norises laiks un vieta astoņās Ķekavas novada izglītības iestādēs. Svinīgais pasākums nenotiks Ķekavas novada sporta skolā, kur daļai audzēkņu jaunais mācību gads jau ir veiksmīgi iesācies.
Ķekavas kultūras namā notiks NVO samits: atvērta pieteikšanās
Ķekavas kultūras namā 8. septembrī norisināsies biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) organizētais nevalstisko organizāciju seminārs “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”. Pieteikšanās samitam atvērta līdz 5. septembrim.
Katlakalnā uzstādīs drošāku rotaļu iekārtu
Drošības apsvērumu dēļ tiks demontēta nolietotā rotaļu iekārta bērnu rotaļu laukumā pie Katlakalna Tautas nama. Pašvaldība nodrošinās jaunas iekārtas uzstādīšanu.
Sākas balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem
Akcijas “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” balsošanai izvirzītas divas vēsturiskas Ķekavas novada ēkas – Doles-Ķekavas ev. lut. baznīca un Doles Tautas nams. Par pieteiktajiem ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv aicinām balsot līdz 15. oktobrim.
Komersantiem pieejams valsts atbalsts jaunu produktu attīstībai
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) inovāciju vaučeru programmā sniedz atbalstu maziem un vidējiem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai.
Valsts nodrošinātais atbalsts
Juridiskās palīdzības administrācija informē par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem – valsts nodrošinātu juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem - un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību.
Noslēdzies sociālās palīdzības izbraukuma seminārs
Vairākas ģimenes atgriezušās no Plakanciema „Valmonirām”, kur norisinājās divu dienu izbraukuma seminārs projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ietvaros. Projektu konkursu šī gada janvārī bija izsludinājusi AS „Latvijas Valsts meži” sadarbībā ar „Ziedot.lv”, un tajā veiksmīgi startēja arī biedrība „Sorbum”.
Iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas novads” augusta numurs
Šodien iznācis Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas novads” augusta numurs. Tajā lasāms par Ķekavas Mūzikas skolas un vīru kora “Ķekava” panākumiem Eiropas koru olimpiādē, ieceri uzlabot pilsonisko iesaisti novadā, aktuālajiem ceļu remontiem, mantu ziedošanas un atkritumu šķirošanas iespējām novadā, kā arī kultūras, sporta un tūrisma notikumiem.
Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mazā Rāmavas iela 3” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 27.07.2017. pieņēmusi lēmumu Nr.2.§3. “Par detālplānojuma „Mazā Rāmavas iela 3” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” (protokols Nr. 14.).
Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Skates un Staķi” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2017” (protokols Nr. 14.)
Paziņojums par detālplānojuma “Mežmalas iela 2”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 2.§ 2. “Par detālplānojuma “Mežmalas iela 2”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu”
Paziņojums par detālplānojuma “Jaunpriedoļi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu 2.§.1 „Par detālplānojuma “Jaunpriedoļi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.13)
Pašvaldības līdzfinansētās nometnes jūlijā un augustā
Ķekavas novadā deklarētie bērni un jaunieši aicināti pieteikties pašvaldības līdzfinansētajām vasaras nometnēm – jaunus dalībniekus gaida vēl piecās nometnēs, kas notiks jūlijā un augustā Ķekavas un Engures novados
Ķekavas Mākslas skolas izstādes jūlijā un augustā
Jūlijā un augustā Ķekavā būs skatāmas septiņas dažādas Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes, kas veidotas, apkopojot dažādās tehnikās radītus darbus.
Kapusvētki Ķekavas novadā
Kapusvētki novada kapsētās šogad notiks jūlija beigās un augustā. Aicinām Doles-Ķekavas ev. Lut. draudzes, Katlakalna ev. Lut. draudzes un Rīgas Sv. Alberta Romas katoļu draudzes biedrus iepazīties ar šī gada kapusvētku kalendāru.
Ķekavā pirmo reizi notiks “Sudrabgārņa kauss” un Ūdensmalas atvēršanas svētki
13. maijā pirmo reizi Ķekavā jauniešus no visas Latvijas pulcēs gludūdens airēšanas meistarsacīkstes “Sudrabgārņa kauss” un jauniešu festivāls “Ūdensmalas atvēršanas svētki”
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, kadastra numurs 8070 008 0683.
Paziņojums par lokālplānojuma “Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 (protokols Nr.3.)
  Drukāt