Rīgas HES ūdenskrātuvē tiks pazemināts ūdens līmenis

Lai atjaunotu Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles un Ogres aizsargdambjus un mazinātu plūdu riskus, no 15. augusta līdz 30. septembrim tiks pazemināts ūdens līmenis Rīgas HES ūdenskrātuvē.

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNI) ir uzsākusi īstenot Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles un Ogres aizsargdambju atjaunošanas projektus.

 

ZMNI informē, ka laika periodā no 2017. gada 15. augusta līdz 30. septembrim tiks veikti Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju – aizsargdambju atjaunošanas būvdarbi, t.sk. slapjās nogāzes zemūdens daļas atjaunošanu Ogres un Ikšķiles pilsētu teritorijās.

 

Minētajā periodā tiks pazemināts ūdens līmenis Rīgas HES ūdenskrātuvē zem minimālā atļautā ekspluatācijas līmeņa, ko ZMNĪ ir saskaņojusi ar Akciju sabiedrību “Latvenergo”.

 

Darbi tiks veikti, lai nodrošinātu Rīgas HES aizsargdambju drošu ekspluatāciju turpmāko 20 gadu periodā un pasargātu Ogres un Ikšķiles pilsētas un to iedzīvotājus no plūdu riskiem.

 

 

Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

17.07.2017.

 

  Drukāt