LIAA atbalsts jaunajiem komersantiem

Jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori aicināti pieteikties LIAA Jūrmalas biznesa inkubatorā. Inkubācijas un pirmsinkubācijas programmu dalībnieki saņems konsultatīvu un finansiālu atbalstu. Pieteikšanās līdz 22. janvārim.

 

Kā informē LIAA Jūrmalas biznesa inkubators, pēdējo trīs gadu laikā dibinātajiem uzņēmumiem ir iespēja bez maksas saņemt konsultatīvu un finansiālu atbalstu:

- piedalīties inkubatora rīkotajās darbnīcās, semināros, aktivitātēs un tīklošanās pasākumos, kā arī tikties ar pieredzējušiem 

  uzņēmējiem dažādās nozarēs,

- iekārtot darbavietu atvērtajā birojā Jūrmalā vai izmantot telpas sanāksmju vajadzībām,

- saņemt mentoru un ekspertu konsultācijas,

     - stiprināt savu sociālo kapitālu, sadarbojoties ar citiem uzņēmējiem.

 

Tāpat ar inkubatora atbalstu uzņēmējiem pieejami granti un līdzfinansējums 50% apmērā biznesa attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem - mārketingam, grāmatvedībai, prototipēšanai, testēšanai, sertificēšanai, telpu nomai un citiem. Kad uzņēmējs darbojies inkubatorā jau gadu, grantus piešķir arī iekārtu un aprīkojuma iegādei.

 

Pieteikties inkubācijas programmai iespējams līdz 22. janvārim. Komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 7. februārī.

 

Inkubatorā nepārtraukti norit arī biznesa ideju autoru - fizisku personu - uzņemšana pirmsinkubācijas programmā. Ja ideja ir, taču tās realizēšanai nepieciešamas papildus zināšanas un kontakti, sešu mēnešu garumā ikviens var saņemt konsultācijas, piedalīties aktivitātēs, izmantot biroja telpas un mentoru tīklu.

 

Lai pieteiktos inkubācijas vai pirmsinkubācijas programmās, LIAA Jūrmalas biznesa inkubators aicina sazināties un vienoties par tikšanās laiku ar inkubatora komandu.

 

Kontaktinformācija:

jurmala@liaa.gov.lv

tālr. 62401097

facebook.com/LIAAJurmala/

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

03.01.2018.

 

  Drukāt