Apstiprina 2018. gada Ķekavas novada pašvaldības budžetu, lielākā artava izglītībai, videi un ielu sakārtošanai

Ķekavas novada dome 1. februārī apstiprināja pašvaldības budžetu 2018. gadam gandrīz 42 milj. eiro apmērā, lielāko artavu atvēlot izglītībai, videi un ielu sakārtošanai.
 

Investīcijas izglītības un ielu infrastruktūrā
 

Vērtējot šī gada budžetu, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire uzskata, ka, ”ņemot vērā novada prioritātes un šī brīža budžeta iespējas, dome ir spējusi atvēlēt pietiekami daudz līdzekļu aptuveni 6,5 miljonu eiro apmērā, lai jau šogad gan īstenotu vairākus lielus investīciju projektus, gan uzsāktu projektēšanas darbus tiem nozīmīgiem objektiem, kuru reālos būvniecības darbus varētu uzsākt nākamajos gados”.
 

Viņa arī norāda - lai arī budžeta ieņēmumi ar katru gadu palielinās, pieaug arī tās obligātās izdevumu pozīcijas, ar kurām pašvaldībai jārēķinās un kuras diemžēl nevar ieguldīt novada attīstībā – kā, piemēram, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds mums “apēd” 4 milj. eiro, kredīta maksājumi 1,5 milj. apmērā par jau uzceltām izglītības ēkām un atjaunotajiem ceļiem, valsts mērķdotācijas - 3,3 milj. apmērā.
 

Neskatoties uz to, ka dome ļoti rūpīgi un vairākkārt caurskatīja pašvaldības iestāžu izdevumus, pamatoti lieli saglabājas arī šo iestāžu, galvenokārt izglītības, uzturēšanas izdevumi. Katra jauna ēka, ko pašvaldības uzceļ, turpmāk prasa papildu uzturēšanas izdevumus, tā piemēram, 2017. gadā ekspluatācijā nodotajam Ķekavas vidusskolas sporta kompleksam un bērnudārza piebūves Baložos  uzturēšanai šogad atvēlēts gandrīz pusmiljons eiro.

 
2018. gadā lielākie projekti Ķekavas novadā:

 • Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma celtniecība – 3,5 milj. eiro,
 • jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izveide Ķekavas pagastā – 1,2 milj. eiro,
 • Jauno ideju centra būvniecība – 696 000 eiro,
 • siltumtrašu rekonstrukcija Baložos un Titurgā – 424 000 eiro,
 • stāvlaukuma un pagalma rekonstrukcija Ķekavā, Gaismas iela 19, k.9 – 847 000 eiro,
 • bērnudārza “Zvaigznīte” Valdlaučos pagrabstāva rekonstrukcija – 285 000 eiro,
 • Nākotnes ielas rekonstrukcija Ķekavā – 220 000 eiro,
 • atpūtas un sporta laukuma izbūve Rāmavā – 98 000 eiro,
 • ietves izbūve Odukalnā, pie Kalnakroga – 60 000 eiro,
 • Mežmalas un Zālītes ielas segumu atjaunošana Krustkalnos – 48 000 eiro,
 • Ziemeļu ielas Ķekavā seguma atjaunošana - 43 000 eiro,
 • Daugmales pamatskolas ēkas siltināšana - 39 000 eiro.


Apstiprinot budžetu, ieplānota arī nauda nākamajiem investīciju projektu darbiem:

 • jaunas skolas Katlakalnā būvniecības iespēju izpēte, meta skices izveide – 15 000 eiro (projektēšana 2019. gadā - 70 000 eiro),
 • Baložu vidusskolas baseina būvniecības finansējuma piesaistes modeļu izpēte – 15 000 eiro (projektēšana 2019. gadā - 70 000 eiro),
 • Saules ielas (Odukalnā) un Uzvaras prospekta (Baložos) pārbūves projektēšana – 35 000 eiro,
 • gājēju un veloceliņa projektēšana Rāmavā (gar autoceļu V2 no Rāmavas ielu līdz Ziedonim) -10 000 eiro,
 • gājēju ietves projektēšana Ķekavā (no Ķekavas sporta kluba līdz Ziemeļu ielai) – 10 000 eiro,
 • veloceliņa Ķekava-Katlakalns viena posma projektēšana - 10 000 eiro.
 • Ķekavas vidusskolas piebūves projektēšanai 2019. gadā – 70 000 eiro.


2018. gadā pašvaldības budžetu veido pamatbudžets 40,9 milj. eiro apmērā un speciālais budžets - 780 000 eiro, kopā veidojot 41,6 milj. lielu kopējo budžetu. Pašvaldības budžeta ieņēmumi šogad plānoti gandrīz 35 milj. eiro, aizņēmumi – 4,6 milj. eiro, bet līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada ir 2,1 milj. eiro. 


Šogad pašvaldības budžets, salīdzinot ar 2017. gadu, ir lielāks par diviem miljoniem eiro, kas skaidrojams ar to, ka palielinās iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi, valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam un ieņēmumi no Eiropas Savienības projektu līdzfinansējuma.


Budžeta veidošanas procesā pašvaldība iesaistīja arī novada iedzīvotājus, aicinot viņus iesūtīt savas idejas novada dzīves uzlabošanā. Pašvaldība saņēma gandrīz 130 priekšlikumus. Izvērtējot budžeta iespējas, lielākā daļa no tiem tika iekļauti jau šī gada budžetā. Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par izrādīto interesi un cer arī uz turpmāku konstruktīvu sadarbību. 
 

Lielākā daļa budžeta 20 milj. eiro - izglītībai
 

Vislielāko daļu naudas - gandrīz pusi no budžeta jeb 20 milj. eiro - pašvaldība atvēlē izglītībai.  No tiem pedagogu un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai pašvaldība piešķir 9 milj. eiro, bet valsts - 3,3 milj. eiro. 
 

Šogad par 402 000 eiro tiek palielināts finansējums aukļu un privāto bērnudārzu pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu novada bērniem pirmsskolas izglītību, un kopumā tas sasniedz 2 milj. eiro.
 

Tāpat piešķirti papildus 44 000 eiro skolēnu brīvpusdienām, apmaksājot ēdināšanu arī  6. klašu skolēniem. Šim mērķim kopumā atvēlēti 410 000 eiro, no kuriem valsts finansējums paliek iepriekšējā līmenī, proti,  250 000 eiro.
 

Liela daļa budžeta naudas tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem tiem bērniem, kuri deklarēti Ķekavā, bet mācās citu pašvaldību teritorijās. 2018. gadā tie tiek plānoti 680 000 eiro apmērā, taču atpakaļ no citām pašvaldībām tiek plānots saņemt 500 000 eiro.
 

2018. gadā izglītības jomas budžetu papildinās izdevumi šādu jaunu ar izglītības funkciju saistītu ēku būvniecības un rekonstrukcijas darbiem: Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma celtniecība – 3,5 milj. eiro (1,4 milj. eiro aizņēmums un 2,1 milj. eiro ES nauda), Jaunu ideju centra būvniecība – 696 000 eiro (400 000 eiro aizņēmums), bērnudārza “Zvaigznīte” Valdlaučos pagrabstāva rekonstrukcijas darbi – 285 000 eiro (aizņēmums). Jāpiebilst, ka Baložu vidusskolas piebūves būvniecība ilgs līdz 2020. gadam, kopā izmaksājot 8,4 milj. eiro.
 

“Desmitā tiesa” aiziet citām pašvaldībām
 

Arī šogad pašvaldībai palielinājušās iemaksas pašvaldību līdzekļu izlīdzināšanas fondā, un Ķekavas novads maksās citām pašvaldībām nu jau vairāk kā 4 milj. eiro jeb desmito daļu no budžeta. Ja šie līdzekļi papildinātu pašvaldības budžetu, par šo summu samazinātos pašvaldības kredītsaistības vai arī  nevajadzētu ņemt jaunu kredītu  un maksāt procentus Valsts kasei par pašvaldībai nepieciešamu objektu, piemēram, Baložu vidusskolas piebūves un Jaunu ideju centra būvniecību.
 

Trešā lielākā pozīcija ar 3,8 milj. eiro - vide un novada teritorijas sakopšana
 

Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2 milj. eiro, proti, teritoriju sakopšanai - 800 000 eiro, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai - 754 000 eiro, ielu apgaismojumam - 326 000 eiro. Jaunu ūdens un kanalizācijas sistēmas izveidei Ķekavas pagastā (Loreķu laukā) piešķirti 1,2 milj. eiro, bet siltumtrašu atjaunošanai Baložu pilsētā - 424 000 eiro. Tāpat šogad plānots izveidot vairākus modernus bērnu rotaļu laukumus, jaunas pieturvietas, atpūtas un sporta laukumu Rāmavā, kā arī atpūtas vietu pie Daugavas Ziedonī.

Savukārt pašvaldības speciālajā budžetā tiek ieskaitīts arī finansējums no Dabas resursu nodokļa, proti, 2018. gadā tas tiek plānots 200 000 eiro apmērā, kas tiks novirzīts pašvaldības teritoriju un vides sakopšanas darbiem.
 

Ceļu un ielu sakārtošanai ieguldīs 3 milj. eiro
 

2018. gadā ievērojami līdzekļi 3 milj. eiro apmērā tiek piešķirti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un investīcijām, ieskaitot 290 000 eiro no Autoceļa fonda.  
 

Ceļu uzturēšanai no pašvaldības pamatbudžeta tiek ieplānoti 935 000 eiro un ceļu investīciju projektiem 1,4 milj. eiro. Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus par kopējo summu 900 000 eiro - lai izbūvētu ietvi Ķekavā gar A7 pie Kalnakroga, rekonstruētu stāvlaukumu un pagalmu Ķekavā pie ēkas Gaismas ielā 19, k. 9 (šeit arī a/s “Sadales tīkli” ieguldīs 400 000 eiro inženierkomunikāciju nomaiņai), kā arī Nākotnes ielas rekonstrukcijas darbiem Ķekavā.
 

Savukārt aiz šīs izdevumu pozīcijas seko pārvaldes, domes un klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšana, kam plānots izlietot 2,8 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta. IT jomas attīstībai novadā un uzturēšanai ir ieplānoti 0,3 milj. eiro.
 

Vairāk naudas drošībai, sociālajam atbalstam un veselībai

Šogad 3,5 milj. eiro ir atvelēti sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, sociālajai sfērai un veselībai. Sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 1,9 milj. eiro. Bet, lai trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem varētu izmaksāt dažādus sociālos pabalstus un kompensācijas, pašvaldība šogad atvēlējusi 450 000 eiro. Veselības jomai piešķirts gandrīz 0,5 milj. eiro. 87 000 eiro no tiem tiks novirzīti veselības veicināšanas un slimību profilakses projektam. Bet 1,1 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta tiek novirzīts sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.

Pieaug finansējums arī kultūrai un sportam
 

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2018. gadā ieplānoti 2,5 milj. eiro, kas ir par 210 000 eiro vairāk nekā pērn. Kultūras iestāžu budžets šogad būs 1,6 milj. eiro liels, bet Sporta aģentūras – 731000 eiro.
 

Kredītu nomaksai - 1,5 milj. eiro
 

2018. gadā 1,5 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta atvēlēti kredītsaistību nomaksai par vairāku īstenotu izglītības un ielu infrastruktūras projektu īstenošanu. Tā, piemēram, Ķekavas novada pašvaldība vēl joprojām atmaksā paņemto aizņēmumu par Daugmales bērnudārza, Ķekavas sākumskolas un Baložu bērnudārza piebūves būvniecību, par Rāmavas ielas (Rāmavā), Rīgas ielas (Baložos) un Kompleksa ceļa Daugmalē rekonstrukciju, kā arī par gājēju ietves izbūvi Pļavniekkalna ielā (Katlakalnā).


Sabiedrisko attiecību daļa

02.02.2018.

 

  Drukāt