Ķekavas jaunās sporta zāles atvēršana ir Valsts policijas ziņā

Ķekavas novada pašvaldība, tāpat kā novada iedzīvotāji un sportisti, vēlas lai pēc iespējas ātrāk tiktu atvērta jaunā Ķekavas vidusskolas jaunā sporta zāle. Tā kā ir ierosināta krimināllieta, tad šobrīd lēmums par to, kad atvērt sporta zāli apmeklētājiem, ir vienīgi Valsts policijas ziņā.


Uzklausot iedzīvotāju jautājumus par to, kad būs atkal atvērta sporta zāle, Ķekavas novada pašvaldība sazinājās ar  Valsts policiju, lūdzot tai skaidrot turpmāko rīcības gaitu.


Kā pašvaldību informēja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 3. nodaļas priekšnieka vietniece Egita Stāmure, tad pirmstiesas izmeklēšanas gaitā tika secināts, ka nepieciešams veikt izmeklēšanas eksperimentu. Šobrīd ir apzinātas izmeklēšanas eksperimenta izmaksas, un tiek gaidīta atbilde par finansējuma piešķiršanu. Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes atbilde par finansējuma piešķiršanu plānots saņemt šomēnes, pēc tās procesa virzītājam būs iespējams lemt par turpmākajām procesuālajām darbībām, kas skar sporta zāles atvēršanu.


Valsts policijas pārstāve skaidro, ka izmeklēšana tiek veikta, ievērojot Kriminālprocesa likuma 14.pantā noteikto kriminālprocesa pamatprincipu, ka ikvienam ir tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, bez neattaisnotas novilcināšanas. “Kriminālprocesa izmeklēšanai piešķirta prioritāte, taču minēto objektīvo apstākļu dēļ sporta zāle līdz atsevišķam paziņojumam joprojām būs slēgta,” uzsver E.Stāmure.


Tā kā šobrīd Ķekavas novada pašvaldība no savas puses ir veikusi visus nepieciešamos darbus un pašvaldībai nav iespējams paātrināt kriminālprocesa izmeklēšanu, tādēļ tā aicina  iedzīvotājus sekot līdzi Valsts policijas paziņojumiem attiecībā uz situācijas attīstības gaitu.


Atgādinām - lai noskaidrotu basketbola groza mehānisma bojājuma iemeslus un atvērtu sporta zāli apmeklētājiem, Ķekavas novada pašvaldība pēc savas iniciatīvas lūdza neatkarīgajiem  ekspertiem - A/S “Inspecta Latvia”-  veikt  basketbola groza mehānisma pārbaudi. Šo ekspertu atzinumu, pašvaldība ir nosūtījusi Valsts policijai. Tāpat pašvaldība ir bijusi atvērta sadarbībai ar Valsts policiju un sniegusi tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kā arī iekļāvusi Valsts policijai nepieciešamo informāciju, izstrādājot tehnisko specifikāciju  un prasības neatkarīgo ekspertu pakalpojumam.

 



Sabiedrisko attiecību daļa

07.03.2018.

  Drukāt