Jaunie uzņēmēji var pieteikties dalībai inkubācijas programmā

Uzņēmumiem, kas dibināti pēdējo 3 gadu laikā, piedāvājam bez maksas saņemt konsultatīvu un finansiālu atbalstu:

piedalīties inkubatora rīkotajās darbnīcās, semināros, aktivitātēs un tīklošanās pasākumos, kā arī tikties ar pieredzējušiem uzņēmējiem dažādās nozarēs,

iekārtot darba vietu atvērtajā birojā Jūrmalā vai izmantot telpas sanāksmju vajadzībām,

saņemt mentoru un ekspertu konsultācijas,

stiprināt savu sociālo kapitālu, sadarbojoties ar citiem uzņēmējiem!

Tāpat ar inkubatora atbalstu uzņēmējiem pieejami granti un līdzfinansējums 50% apmērā biznesa attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem - mārketingam, grāmatvedībai, prototipēšanai, testēšanai, sertificēšanai, telpu nomai un citiem.

Kad uzņēmējs darbojies inkubatorā jau gadu, grantus piešķir arī iekārtu un aprīkojuma iegādei.

Komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 18.aprīlī.

Inkubatorā nepārtraukti norit arī biznesa ideju autoru - fizisku personu uzņemšana pirmsinkubācijas programmā. Ja ideja ir, taču tās realizēšanai nepieciešamas papildus zināšanas un kontakti, 6 mēnešu garumā ikviens var saņemt konsultācijas, piedalīties aktivitātēs, izmantot biroja telpas un mentoru tīklu.

Lai pieteiktos inkubācijas vai pirmsinkubācijas programmās, aicinām sazināties un vienoties par tikšanās laiku ar inkubatora komandu.

 

Kontaktinformācija:

jurmala@liaa.gov.lv

+371 62401097

facebook.com/LIAAJurmala/

 

  Drukāt