Mellupos aizritējusi pirmā tikšanās ar iedzīvotājiem

Mellupu sociālajā mājā 6. martā aizvadīta pirmā Ķekavas novada pašvaldības rīkotā  tikšanās ar iedzīvotājiem, kuras laikā pārrunāti 2018. gadā plānotie darbi Plakanciemā, Mellupos, Jenčos un Dzērumos. Ar iedzīvotājiem tikās Ķekavas novada domes vadība, pašvaldības nozaru speciālisti,  pārstāvji no  SIA “Ķekavas sadzīves servisa centra” un Reģionālās pašvaldības policijas.  
 

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire vairāk kā 20 vietējiem iedzīvotājiem prezentēja 2018. gada pašvaldības budžetu un lielākos novadā plānotos investīciju projektus. Tāpat uz iedzīvotāju jautājumiem par konkrētajās novada apdzīvotajās teritorijā plānotajiem darbiem atbildēja Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Andris Volanskis, Attīstības daļas, Vides un labiekārtošanas daļas un Izglītības daļas pārstāvji, kā arī Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš.
 

 

 

Tikšanās reizē tika aktualizēti jautājumi par ielu apgaismojuma izbūvi, pieturvietu labiekārtošanu, bērnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, ātruma ierobežojumu nepieciešamību Mellupos, ceļa nomaļu sakārtošanu, vides sakopšanu un rotaļu un atpūtas laukumu izveidi ciemu teritorijās.
 

Kā tikšanās reizē norādīja pašvaldības pārstāvji, aktualizētajām problēmām tiks meklēti piemērotākie risinājumi. Piemēram, šogad Daugmales pagastā, Dzintaros - tiks uzstādīts pirmais apgaismes stabs, kas darbojas ar vēja un saules enerģiju. Ja šis pilotprojekts būs veiksmīgs, tādu pašu apgaismes risinājumu varētu izmantot Plakanciemā, Mellupos, Jenčos un Dzērumos. Tāpat, risinot pieturvietu labiekārtošanas jautājumu, pašvaldība jau ir sazinājusies ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai apzinātu nosacījumus, kas jāņem vērā darbu uzsākšanas procesā.
 

Tāpat tika pārrunāti vairāki jautājumi, kas skar dārzkopības kooperatīvus – tika nolemts rīkot atsevišķu tikšanos ar kooperatīvu vadītājiem, lai kopīgi ar pašvaldību risinātu, piemēram, teritoriju applūšanas problēmu.
 

Sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem secināts, ka pašvaldībai turpmāk jāpārskata iespējas, kā nodrošināt šo teritoriju jauniešiem vasaras brīvlaikā gūt pirmo darba pieredzi tepat novadā, kā arī iedzīvotājiem nodrošināt ērtāku nokļūšanu novada centrā. Kā norādīja iedzīvotāji, būtu vēlams mainīt autobusa atiešanas laikus maršrutā Mellupi-Plakanciems-Ķekava, kas kursē katru ceturtdienu, lai vietējie varētu ilgāku laiku pavadīt Ķekavā.
 

Atgādinām, ka martā tikšanās ar iedzīvotājiem notiks arī Ķekavā, Katlakalnā, Valdlaučos, Baložos un Daugmalē. Informāciju par norises vietu un laiku aicinām meklēt šeit.

Sabiedrisko attiecību daļa

07.03.2018.

 

  Drukāt