Uzsākti astoņi daudzdzīvokļu māju siltināšanas projekti Ķekavā un Valdlaučos

SIA “Ķekavas nami” šobrīd strādā pie astoņiem daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu procesiem. Plānots, ka šogad un nākamajā gadā tiks renovētas septiņas ēkas Ķekavā un viena Valdlaučos. Kā būtiskākos māju siltināšanas ieguvumus “Ķekavas namu” pārstāvis Juris Firsts min siltumenerģijas ietaupījumu līdz pat 50%,  vizuālu ēkas fasādes sakārtošanu un turpmāk vieglāku ēkas apsaimniekošanu.
 

Pēc speciālista teiktā, šobrīd siltināšanas projektu procesi notiek šādām mājām Ķekavā - Rīgas ielā 36 korpusos Nr. 2, 3, 4, Nākotnes ielā 8 un 36, Gaismas ielā 8 un Gaismas ielā 19. k. 7, kā arī Valdlaučos - Valdlauči - 6.
 

Mājas renovācijas projekta ietvaros tiks siltinātas ne tikai ēkas ārsienas, bet arī jumts vai bēniņi, pamati viena metra dziļumā un pagraba pārsegums. Būtiski, ka tiks sakārtota arī mājas apkures sistēma, pārbūvēti siltumvadi un veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Būvniecības process, kas parasti tiek uzsākts vasaras mēnešos, aizņems apmēram sešus mēnešus.
 

Kā viens no veiksmīgākajiem projektiem, uzskatāma 2014. gadā pabeigtā mājas renovācija Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 3. Dzīvokļu īpašnieki norāda, ka pēc mājas apsiltināšanas, siltumenerģijas ietaupījums ir pieaudzis gandrīz uz pusi, tāpat samazinājušās arī mājas apsaimniekošanas izmaksas, kas ir būtisks ilgtermiņa ieguldījums nākotnē.
 

Lai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki varētu pretendēt uz ES līdzfinansējumu siltināšanas darbu veikšanai, nepieciešams vismaz 2/3 jeb 66% dzīvokļu īpašnieku atbalsta. Iespējams saņemt ES līdzfinansējumu līdz 50 % no energoefektivitātes projekta attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma apjoms atkarīgs no iespējamā siltumenerģijas ietaupījuma mājai, t.i. siltumenerģijas patēriņa uz kvadrātmetru pirms un pēc renovācijas. Iespējams arī pašvaldības līdzfinansējums saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2011. Atlikušo summu var segt ar kredītu komercbankā uz pilnvaroto personu SIA “Ķekavas nami”. Dzīvokļu īpašniekiem gan jārēķinās, ka kredīta atmaksa vidēji ilgst 10-20 gadus. Ja siltināšanas projektu vada biedrība, iespējams arī ALTUM kredīts (līdz 35% no projekta attiecināmajām izmaksām).
 

SIA “Ķekavas nami” pārstāvis norāda, ka apsaimniekotājs šajā procesā nodrošina projekta vadību - organizē visus ar dokumentāciju saistītos jautājumus, piemēram, nodrošina iepirkumu procedūras un pietikumu grantam, veic līgumu slēgšanu un projekta apsaimniekošanu. Tāpat SIA “Ķekavas nami” mājas siltināšanas projekta ietvaros regulāri informē dzīvokļu īpašniekus, organizē aptaujas un saskaņo aktuālos jautājumus.
 

Ņemot vērā administrēšanas kapacitātes iespējas, šajā 2018./2019. gada periodā papildus māju siltināšanas projektus SIA “Ķekavas nami” organizēt neplāno.
 

Attiecībā uz māju siltināšanas jautājumiem Baložos, SIA “Baložu komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Edgars Mencis norāda, ka SIA „Baložu komunālā saimniecība” 2018./2019. gadā veiks darba apjoma identificēšanu nerekonstruēto māju rekonstrukcijas darbu veikšanai. Plānots identificēt zonas, kurās nepieciešama siltināšana un remontdarbi, tādēļ tiks apsekoti nerekonstruēto māju jumti, pagrabi, apkures sistēmas, treptelpu zonas, kā arī koplietošanas telpu elektroinstalācijas, ūdensvadi, kanalizācijas guļvadi un stāvvadi, ventilācijas sistēmas. SIA “Baložu komunālā saimniecība” vadība norāda, ka tiks organizētas daudzdzīvokļu ēku kopīpašnieku sanāksmes ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar identificētajām problēmām, risinājumiem, kā arī izskaidrot un veicināt ēku siltināšanas procesus, to priekšrocības un ieguvumus.
 

Sabiedrisko attiecību daļa

14.03.2018.

  Drukāt