Ķekavā seminārs par putnu gripas izplatību un mājputnu aizsardzības pasākumiem

Saistībā ar putniem bīstamā putnu gripas vīrusa izplatīšanos Eiropas Savienībā un tā strauju tuvošanos Latvijas robežai Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) 24. martā plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā organizē Ķekavas novada mājputnu turētājiem un visiem interesentiem bezmaksas semināru par putnu gripas izplatību un mājputnu aizsardzības pasākumiem.

 

Seminārā uzstāsies un uz jautājumiem atbildēs PVD Rietumpierīgas pārvaldes  veterinārā inspektore  Daiga Slavinska un  A/S “Putnu fabrika Ķekava” galvenā veterinārārste Tatjana Lisakovska.

 

 

Seminārā  laikā varēs uzzināt:

 • jaunāko informāciju par putnu gripas vīrusa  izplatību Pasaulē  un Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā arī Baltijas valstīs,
 • par putnu gripas vīrusa izplatības ceļiem, savvaļas putnu  cilvēka lomu slimības izplatībā,
 • putnu gripas slimības pazīmēm mājputniem un mājputna saimnieka rīcību aizdomu gadījumos uz putnu gripu,
 • par mājputnu aizsardzības pasākumiem no inficēšanās ar putnu gripu, tai skaitā arī praktiski padomi mazajam mājsaimniecībām,
 • par valsts atlīdzības nosacījumiem mājputnu īpašniekiem, kuru putni ir cietuši no putnu gripas.

 

 

Kā informē PVD Rietumpierīgas teritoriālā pārvalde, augsti patogēnas putnu gripas vīrusi ir bīstami visiem mājputniem šī vīrusa straujas izplatības un lielas mirstības dēļ mājputnu vidū.

 

Ar putnu gripas vīrusu saslimušais putns iet bojā 48 stundu laikā un līdz savai bojā ejai vēl turpina inficēt gan blakus esošus mājputnus un tuvāko apkārti  ar izdalījumiem no deguna, siekalām no mutes,   kā arī izkārnījumiem (mītnes telpas virsmas, inventāru, augsni, ūdeni, pakaišus) gan plēsējdzīvniekus un plēsējputnus, kas, apēdot no putnu gripas vīrusa mirušu putnu, paši neslimo, bet izplata šo vīrusu tālāk.

 

Augsti patogēnas putnu gripas izplatības riska novēršanai Latvijas teritorijā Zemkopības ministrija ir papildinājusi 2015. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” nosakot, ka laika periodā no 2017. gada 1.marta līdz 2017. gada 31. maijam Latvijā katra mājputnu īpašnieka pienākums pildīt šādas prasības:

 • nodrošināt visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.
 • Ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubācijas olām (cāļu perēšanai paredzētas olas).
 • Ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos.
 • Mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdens krātuvēs iegūtu ūdeni ( dīķi, upes, ezeri, grāvji).
 • Prasības attiecas pilnīgi uz visām saimniecībām, pat tādām kur ir kaut viens putns.
 • Mājputnu barību un pakaišus glabāt savvaļas putniem nepieejamās vietās.
 • Mājputnu barošanu un dzirdināšanu veikt mītnē vai norobežotā teritorijā, kur netiek klāt savvaļas putni.
 • Ievērot higiēnu: staigāšanai putnu mītnē vai norobežotā teritorijā izmantot atsevišķus apavus, mazgāt un dezinficēt rokas pirms jebkādām darbībām ar putniem. Darbam ar putniem izmantot atsevišķu apģērbu.
 • Aizliegts ienest novietnē mirušus savvaļas putnus, vai mirušu savvaļas putnu daļas.
 • Nekavējoties ziņot jūsu novietni apkalpojošam veterinārārstam un, ja tāda jums nav, tad PVD teritoriālajai pārvaldei pa tālr.  63125863  par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas uz putnu gripu.

 

Pazīmes, kas var liecināt par aizdomām uz putnu gripu: samazinās barības un ūdens patēriņš, dējējvistām  strauji  samazinās olu dējība, masveida putnu bojāeja (pēkšņi nomiruši putni bez jebkādām slimības pazīmēm), asins pēdu parādīšanos putnu izkārnījumos, putniem ir aizdusa  (atgādina smakšanas pazīmes: smaga elpošana ar atvērtu muti ), var būt iesnām līdzīgi iztecējumi no deguna dobuma. Pēc īpašnieka ziņošanas par  aizdomām uz putnu gripu PVD teritoriāla pārvalde noteiks  tālāku un no īpašnieka puses   obligāti izpildāmu rīcību  putnu gripu skartā novietnē likuma noteiktā kārtībā .

 

PVD aicina visus iedzīvotājus neaiztikt nedz ar rokām nedz ar jebkādiem priekšmetiem mirušus savvaļas putnus. Kā arī PVD aicina ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk par 3−5 putniem) vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju tālr. 67027402 vai arī vēršoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

 

Atcerēsimies, ka   mājputnu labturība ietver sevī  ne tikai to kā mēs  barojam putnus, nodrošinām  pastaigas saules gaismā  un svaigā   gaisā, ļaujam tiem kašņāties  augsnē. Mājputnu labturība ietver sevī  arī mājputnu dzīvības un veselības aizsardzību,  par kuru ir atbildīgs  mājputnu īpašnieks.

 

 

 

 


 

Pārtikas un veterinārais dienests

A/S “Putnu fabrika Ķekava”

06.03.2017.

 

 

  Drukāt