Līdz 15. maijam piedalies pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju aptaujā par dzīves kvalitāti Ķekavas novadā!

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam uzraudzības ziņojuma 2014.-2016. gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli par dzīves kvalitāti novadā, par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Ķekavas novada attīstības programmas Rīcības plāna pilnveidošanai.
 

Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas anketā iekļauti 17 jautājumi, un tā tiks veikta līdz 2017.gada 15. maijam
 

 

 

Aptauju var aizpildīt elektroniski šeit, kā arī tā būs pieejam izdevuma “Ķekavas Novads” aprīļa numurā. Izdevumā aizpildīto anketu var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē vai nosūtīt to pa pastu uz adresi: Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads.  Anketas drukātā veidā ir pieejamas arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

  

 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

03.04.2017.

 

 

  Drukāt