Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta
Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītāja
Andra Vanaga 67847150 9. andra.vanaga@kekava.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste
Daiga Ozola 67847151 11. daiga.ozola@kekava.lv 
Nekustamā īpašuma speciāliste
Vineta Alviķe
67847151
11.
Nekustamā īpašuma speciāliste
Vaira Ozoliņa
67847151
11.
Nekustamā īpašuma speciāliste
Liesma Gorelova
67847150
9. liesma.gorelova@kekava.lv

 

  Drukāt