KONTAKTI


Diennakts tālrunis bojājumu pieteikšanai: 67937363 (ja nedeg ielu apgaismojums, bīstamas bedres uz ielām un ietvēm, nolauzti koki un t.tml.)

 

REKVIZĪTI

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003525725
PVN reģistrācijas numurs: LV40003525725
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV92 UNLA 0003 0016 0944 1

 

PUBLISKIE PAKALPOJUMI 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā:

2015. gada 30. decembrī tika noslēgts Pakalpojumu līgums par ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu ) Ķekavas novadā. Šā līguma ietvaros SIA “KSSC” ir jānodrošina:

Šī pakalpojuma līguma veicamo darbu apjomi fizisko rādītāju izteiksmē ir šādi:

 

MAKSAS PAKALPOJUMI


Ķekavas novada pašvaldības apstiprināts ceļu uzturēšanas un komunālās tehnikas pakalpojumu cenrādis EUR (bez PVN)

 

VĒSTURE

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. un 15. pantu, un likumu “Par pašvaldības uzņēmumu” Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome 2000. gada 4. februārī pieņēma lēmumu veidot pašvaldības uzņēmumu pagasta iedzīvotāju apkalpojošā sfērā un piešķirt nosaukumu ‘’Ķekavas sadzīves servisa centrs” un noteikt tā juridisko adresi – Gaismas iela 19/9, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons.

“Ķekavas sadzīves servisa centrs” tika noteikti šādi darbības virzieni:

Uzņēmuma pamatkapitālā tika ieguldīta, Ķekavā, Ausekļu ielā 10 Ķekavas pagasta padomei piederošā manta – pagasta padomes garāžu ēkas un galdnieku darbnīca ar kopējo bilances vērtību 28000 lati.

Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome izvērtējusi Ķekavas pagasta pašvaldības uzņēmumu pārveidošanas projektā piedāvātos uzņēmumu reorganizācijas variantus un pamatojoties uz LR likumiem “Par valsts un pašvaldības uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”, “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Komerclikumu un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu 2003. gada 19. septembrī nolēma pārveidot PU “Ķekavas sadzīves servisa centrs” par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kurā visas kapitāla daļas pieder Ķekavas pagasta padomei. Tika noteikts, ka jaunizveidotā SIA “ĶSSC” pārņem pilnā apjomā visas pašvaldības uzņēmuma “ĶSSC” funkcijas un ka kapitāldaļu turētājs ir pašvaldība un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājs.

 

 

VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” vīzija ir būt uzticamam Ķekavas novada pašvaldības sadarbības partnerim  teritoriju un ielu apgaismojuma un arī vides objektu uzturēšanai Baložu pilsētā, Ķekavas un Daugmales pagastos . Piemērojot labas pārvaldības principus un pamatojoties uz augsti kvalificēta personāla zināšanām un pieredzi nodrošināt kvalitatīvus apsaimniekošanas pakalpojumus.

Pamatvērtības

Darbības principi

Stratēģiskie mērķi

Stratēģisko mērķu sasniegšanas politika

 

 

STRUKTŪRA

Uzņēmuma uzdevumu izpildē uz 2016. gada 1. janvāri uzņēmumā strādāja 34 darbinieki. Valde strādā divu cilvēku sastāvā un atbildības jomas sadalītas atbilstoši valdes darba reglamentam. Valdes priekšsēdētājs atbild par valdes darba un ražošanas organizēšanu un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanu.Valdes locekļa atbildības jomas ir budžets, finanses un Sabiedrību reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un publiskie iepirkumi. Zem strādnieku kategorijas ir domāti kravas automobiļu vadītāji, traktortehnikas vadītāji, autogreideru vadītāji, galdnieki, elektriķis, celtnieki, palīgstrādnieki, ēkas dežuranti ( sargi ), virpotājs, metinātājs.

 

 

 

BUDŽETS

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” budžets pēc pamatdarbības peļņas – zaudējuma aprēķina metodikas, salīdzinājums un prognoze līdz 2018. gadam

 

Rādītāju nosaukums

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

1.

Ieņēmumi no ielu un ceļu uzturēšanas

419627

510100

507000

515000

520000

2.

Ieņēmumi no vides labiekārtošanas darbiem

152040

209908

207000

210000

215000

3.

Ieņēmumi no ielu apgaismojuma uzturēšanas

75621

69158

69700

70000

73000

4.

Ieņēmumi no telpu remonta

47241

30357

40000

35000

30000

5.

Pārējie pakalpojumi pašvaldībai

12125

10136

12000

12500

12500

6.

Pakalpojumi pašvaldības iestādēm

140635

63509

89000

85000

85000

7.

Pakalpojumi privātpersonām un uzņēmumiem

43960

48359

50000

51000

51000

8.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

1161

413

500

550

500

9.

Ieņēmumi kopā

892410

941940

975200

979050

987000

10.

Peļņa ( + ) vai zaudējumi ( - ) pirms nodokļiem

41793

28732

17237

17899

19321

 

 

GADA PĀRSKATS

Par 2016. gadu

Par 2015. gadu

Par 2014. gadu 

 

  Drukāt