Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”

 

Iestāde dibināta - 1963. gadā
 

Iestādes vadītāja - Baiba Jurisone
Tālrunis: 29485051, e-pasts: baiba.jurisone@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst.16.00-18.00 piektdienās no 8.00-10.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)

 

Vadītājas vietnieks (izglītības jomā) - Silvija Riekstiņa

Tālrunis: 29334020, e-pasts silvija.riekstina@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 8.00 - 10.00, piektdienās no plkst. 16.00 - 18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)

 

Iestādes darba laiks - 7.00 - 19.00

Kontakti - Jaunatnes iela - 3, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112

Tālrunis/fakss + 371 67917719, mobilais tālrunis 28353663

e-pasts: avotins@kekava.lv

 

Grupu skaits - 10

 

Mācību valoda – latviešu, krievu

 

Īstenotās izglītības  programmas - 

1. Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11;

2. Mazākumtautību vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 21;

3. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11;

4. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības  traucējumiem, kods 0101 56 11.

 

Nodrošina -

- kvalitatīvu mūsdienu tehnoloģijām, atbilstošu pirmsskolas mācību procesu;

- individuālu pieeju, atbilstoši bērna zināšanām un prasmēm;

- pēc nepieciešamības regulāras nodarbības pie logopēda un speciālā pedagoga;

- angļu valodas nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma;

- psihologa un pedagogu konsultācijas vecākiem;

- Konsultatīvā kabineta darbību.

 

Piedāvā -

- peldēšanas nodarbības 5-6 gadīgiem bērniem 1 reizi nedēļā Daugmales Multifunkcionālā Centra peldbaseinā (izmaksas sedz Ķekavas novada  pašvaldība),

- daudzveidīgu interešu izglītību (izmaksas sedz vecāki) – keramika, angļu valoda, mākslas studija, kustību studija ,,Mini Mirāža”, florbols, futbols ,, SUPER NOVA”, tautas dejas, muzikāli attīstošās nodarbības ,,Jamaha mūzikas skola” bērniem no 4 mēnešu vecuma.

 

Organizē:

- sporta dienas;

- izstādes, ekskursijas;

- tematiski muzikālus pasākumus,

-  leļļu teātrus, koncertus ar iemīļotiem bērnu komponistiem;

- atvērto durvju dienu vecākiem;

- Konsultatīvā kabineta pasākumus vecākiem, pedagogiem, novada iedzīvotājiem u.c.;

- novada, starpnovadu pieredzes apmaiņas  pasākumus.

- sporta nodarbības ar futbola skolu ,,METTA” (1 reizi mēnesī).

 

 Ēdināšanas pakalpojumus sniedz: ēdināšanas uzņēmums SIA ,,IRG”

Tālrunis: 67450770, 67466316

  Drukāt