Pirmsskolas izglītības iestāžu konsultatīvo kabinetu darbības mērķi:

 

Šo mērķu realizēšanai ir izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi:

 

Saskaņā ar mērķiem un galvenajiem uzdevumiem, katru mācību gadu tiek izstrādāts konsultatīvā kabineta perspektīvā pasākumu plāns katrā iestādē.

 

Pielikumā darbības plāna apkopojums 2015./2016.mācību gadam.

 

PII Ieviņa atskaite par 2015./2016. m.g.

 

 

 


 

 

  Drukāt