Reģ. Nr. 4371902825
 
Adrese:
„Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
 
Kontakti:
direktore Vita Mikitanova, 29364766

 

e-pasts: sportaskola@kekava.lv
mājas lapa: http://sportaskola.kekava.lv/
 
 
ĶEKAVAS NOVADA SPORTA SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2013)


 

  Drukāt