Ķekavas novada pašvaldībā izveidoti trīs klientu apkalpošanas centri (Ķekavā, Baložos un Daugmalē), lai novada iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus varētu saņemt ātri, ērti un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 
Iedzīvotājam, lai iesniegtu iesniegumu vai saņemtu informāciju, vairs nav jādodas uz konkrētās pašvaldības pārvaldi, kurā viņš ir deklarēts, šobrīd to var izdarīt jebkurā klientu apkalpošanas centrā.
 
Šobrīd Ķekavā un Baložu pilsētā iedzīvotāji var saņemt arī valsts un pašvaldības vienotā klienta centra pakalpojumus.

 

 
Klientu apkalpošanas centri
 
 
Darba laiki
 
Pakalpojumi klientu apkalpošanas centros,
kas saistīti ar:
 
Ķekavā
Tālr. 67935803,
Adrese: Gaismas iela 19 k-9,
Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
e-pasts: novads@kekava.lv
Pirmdienās: 8.00 -18.00
Otrdienās: 8.00 – 17.00
Trešdienās: 8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00
 
(bez pārtraukuma)

 • iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)
 • visu veidu izziņu saņemšanu
 • dzīvesvietas deklarēšanu
 • kopēšanu, interneta izmantošanu
 • maksājumu veikšanu (kase - pārtraukums no 13.00 - 14.00)
 • konsultācija par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv
 • sniedz valsts un pašvaldības vienotā centra pakalpojumus
 
 
Baložos
Tālr. 67916410,
Adrese: Uzvaras prospekts 1a,
Baloži, Ķekavas novads, LV - 2128
e-pasts: novads@kekava.lv
Pirmdienās:  8.00 -18.00
Otrdienās:  8.00 – 17.00
Trešdienās:  8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00
 
Pārtraukums
katru darba dienu:
13.00 -14.00
(izņemot piektdienas)
 • iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)
 • visu veidu izziņu saņemšanu
 • dzīvesvietas deklarēšanu
 • maksājumu veikšanu (kase - pārtraukums no 13.00 - 14.00)
 • kopēšanu, interneta izmantošanu
 • konsultācija par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv
 • sniedz valsts un pašvaldības vienotā centra pakalpojumus
 
Daugmalē 
Tālr. 67957397,
Adrese: "Salnas",
Daugmales pagasts,
Ķekavas novads,
LV - 2124
e-pasts: novads@kekava.lv
 
 
 • iesniegumu pieņemšana (pašvaldības pakalpojumiem)
 • visu veidu izziņu saņemšanu
 • maksājumu veikšanu (kase)
 • būvvaldi (konsultācijas mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 9.30 -12.00)
 • kopēšanu, interneta izmantošanu

  Drukāt