Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 22.februārī Ķekavā, Doles Tautas namā, plkst. 14.00 - 17.00 rīko semināru "Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai" ar mērķi informēt Latvijas uzņēmējus par atbalsta iespējām mazai un vidējai uzņēmējdarbībai.


Šodien iznācis Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads” februāra izdevums. Tajā varat iepazīties ar iedzīvotāju informatīvajās sapulcēs sniegto informāciju par pašvaldības budžetu 2017.gadam, pašvaldības plānotajiem un paveiktajiem darbiem Ķekavas novadā, kā arī pašvaldības sniegto informāciju par iedzīvotājiem aktuālajiem jautājumiem, tostarp par Doles-Ķekavas baznīcas draudzes zemes iegādes procesu un Pļavniekkalna skolas būvniecību


Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par Doles-Ķekavas baznīcas draudzes zemes iegādes procesu, Ķekavas novada pašvaldība uzsver, ka pašvaldība zemi pie Ķekavas upītes iegādājās savā īpašumā, lai paplašinātu Ķekavas parka teritoriju un iedzīvotājiem būtu brīva piekļuve pie Daugavas pašā Ķekavas centrā


Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu centrs aicina Tevi veltīt laiku, lai palīdzētu noskaidrot lielākos censoņus jaunatnes jomā Ķekavas novadā 2016. gadā, piesakot pretendentus Jauniešu gada balvai.


Iedzīvotāju informatīvās sapulces par teritorijas plānojuma izstrādi
Šodien ar tikšanos Baložu kultūras namā sākas iedzīvotāju informatīvās sapulces par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Ķekavas novada pašvaldības organizētās informatīvās sapulces no 21.februāra līdz 9.martam norisināsies Baložos, Daugmalē, Ķekavā, Valdlaučos un Katlakalnā
Aicinām atbalstīt Zemes stundu un kļūt pat “Klimata vēstnieku”
Ķekavas novada iedzīvotāji tiek aicināti atbalstīt vides aizsardzības akciju Zemes stunda un kļūt par “Klimata vēstniekiem 2017” vai pieteikt kādu zaļi domājošu cilvēku, kuram rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids un kurš uz to rosina arī citus. Pieteikšanās elektroniski līdz 6.martam
Demogrāfisko lietu centra panāktais atbalsts ģimenēm ar bērniem
Lai sasniegtu lielāku valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, pēc ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” iniciatīvas šī gada valsts budžetā paredzēti papildus jauni pasākumi vairāk kā 20 miljonu eiro apmērā
Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa arī Daugmalē
Ņemot vērā, ka no šī gada paaugstinājies dabas resursu nodoklis, pieaug arī izmaksas par sadzīves atkritumu pieņemšanu poligonā “Getliņi”.
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem “Vecsvilpji” un “Sakšas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.2.§8. (prot. Nr. 2.) “Par detālplānojuma „Vecsvilpji un Sakšas” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma „Brenči” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu
Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 6. “Par detālplānojuma „Brenči” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā un Ķekavas novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-70/2009 atcelšanu”, apstiprinot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-3/2016.
Diskutē par kvalitātes vadību izglītības iestādēs
Starptautiskā projekta ietvaros 7. februārī Ķekavas novada pašvaldības speciālisti un kolēģi no Lietuvas un Vācijas piedalījās seminārā “Kvalitātes vadība izglītības iestādē” Ķekavas sākumskolas ēkā.
Mobilā mamogrāfa izbraukums Ķekavā
Ķekavas novada iedzīvotājas ir aicinātas pārbaudīt savu krūšu veselību, iepriekš piesakoties Veselības Centra 4 mobilā mamogrāfa izmeklējumiem Ķekavā. Mobilais mamogrāfs ieradīsies 7.martā pie Ķekavas ambulances
Pašvaldību vēlēšanas notiks 3. jūnijā
2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.
Ķekavā viesojas mākslinieks Māris Subačs
Šodien, 6.februārī, plkst. 16.00 Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē tiks atklāta mākslinieka Māra Subača darbu izstāde “Slepenie faili”. Visi interesenti ir aicināti uz tikšanos ar mākslinieku klātienē izstādes atklāšanas laikā un līdz 3.martam apmeklēt darbu ekspozīciju
Informācija par aprobežojumiem un bīstamību gāzesvadu aizsargjoslas zonā
Tā kā Ķekavas novada teritoriju šķērso pārvades gāzesvads, iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar informatīvajiem ziņojumiem par aprobežojumiem un bīstamību gāzesvadu aizsargjoslas zonā
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes februārī
Ķekavas Mākslas skola aicina uz izstādēm februārī.
Paziņojums par detālplānojuma „Uguntiņas” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 19.01.2017. lēmumu Nr.2.§6.p. (prot. Nr. 1) „Par detālplānojuma „Uguntiņas” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un ,,Sakšas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 19.janvāra lēmumu Nr.2.§5.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un ,,Sakšas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Vecsvilpji”, kadastra numurs 8070 011 0054 un „Sakšas”, kadastra numurs 8070 011 0050.
Atklās izstāžu cikla "No privātkolekcijām" ceturto izstādi
Otrdien, 24.janvārī, plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā tiks atklāta izstāžu cikla "No privātkolekcijām" ceturtā izstrāde, kas veltīta Latvijas valsts simtgadei. Privāto kolekciju mākslas darbi plašākai sabiedrībai būs skatāmi no 24.janvāra līdz 10.martam.
Paziņojums par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 5. „Par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas pagastā apstiprināšanu”.
Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
  Drukāt