Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra izsludina pretendentu pieteikšanu Jauniešu gada balvai sportā 2016.


Piedāvājam apkopojumu par dievkalpojumiem Adventa laikā un Ziemassvētkos Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcā, Katlakalna ev. lut. baznīcā un Ķekavas konfesionāli luteriskā baznīcā.


Ķekavas novada pašvaldības kultūras centri aicina iedzīvotājus uz koncertiem Adventa un Ziemassvētku laikā.


Ķekavā viesojas Raseiņu pašvaldības lauksaimniecības speciālisti
2. decembrī Ķekavas novada pašvaldībā viesojās Raseiņu (Raseinia) pašvaldības Lauksaimniecības nodaļas speciālisti. Vizītes laikā kaimiņvalsts pārstāvji tikās ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja trešo vietnieku Igori Malinauskas, Attīstības daļas vadītāja p.i. Māri Ozoliņu un lauksaimniecības konsultanti Daci Kārkliņu.
Pierīgas pašvaldību apvienība vērtē gada laikā paveikto
Novembra beigās Pierīgas mēri tikās Carnikavā, lai atskatītos uz paveikto gada laikā kopš Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) dibināšanas.
Modernizē Ķekavas kultūras nama mazo zāli
Renovējot Ķekavas kultūras namu, šobrīd norit mazās zālītes remontdarbi. Šajā telpā senāk atradusies laulību zāle, bet tagad to mēģinājumu nolūkos izmanto kultūras nama sieviešu koris “Daugaviete” un ansamblis “Jūti”.
No 1. decembra izmaiņas AS Rīgas Taksometru parks maršrutā Nr.6844 Rīga–Ķekava
Lai uzlabotu pasažieru apkalpošanas kvalitāti, no 2016. gada 1. decembra maršrutā Nr.6844 Rīga–Ķekava tiks sakārtoti reisu izpildes laiki.
Mellupos apskatāma fotomākslinieces Silvijas Danelsones un jauno mākslinieku izstāde
Mellupu Sociālās mājas zālē apskatāma fotomākslinieces Silvijas Danelsones izstāde “Viena diena Susājos…”. Izstāde tika atklāta Latvijas dzimšanas dienas pasākumā 26. novembrī, klāt esot pašai māksliniecei un kuplam vietējo mākslas cienītāju pulkam, kā arī foto draugiem no Rīgas un citām jaukām vietām.
Par sasniegumiem mācībās apbalvo labākos
Novembrī, turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi, Ķekavas novada pašvaldība sveica izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus par sasniegumiem mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos un sacensībās iepriekšējā mācību gadā, par panākumiem piešķirot naudas balvas.
Ķekavas jaunieši aicina - sasildi vientuļu sirdi!
1. - 9. decembrī Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu centra radošajās darbnīcās jaunieši izgatavos Ziemassvētku apsveikuma kartiņas Ķekavas un Mellupu sociālās aprūpes centros mītošajiem senioriem.
Ķekavas muzejā apskatāma rokdarbu izstāde "Sīki raksti, smalki diegi/ Daiļa pate rakstītāj’".
Ķekavas novadpētniecības muzejā līdz 7. janvārim ir apskatāma rokdarbu izstāde "Sīki raksti, smalki diegi/ Daiļa pate rakstītāj’". Muzeja krājumā ir ap 130 rokdarbu – ar izšuvumiem rotāti linu dvieļi, galdauti, galdsedziņas, plauktu rotājumi, virtuves piederumu maisiņi, sienas sedziņas, spilvendrānas, tamborēti galdauti, apkaklītes un mežģīnes, adīti un tamborēti cimdi, blūzītes ar tautiskā raksta izšuvumiem. Visus šos priekšmetus ir sadāvinājušas Ķekavas novada rokdarbnieces.
Turpinās Ķekavas parka labiekārtošanas darbi
Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem rudens pirmajā pusē, Ķekavas parka 1. kārtas būvniecības darbi ir ritējuši raiti - izcirsti bīstamie un mazvērtīgie koki, atbrīvota upes krastmala no krūmiem, iztīrīts un padziļināts teritoriju šķērsojošais notekgrāvis, divās vietās veikta Ķekavas upes krasta nostiprināšana. Turpinās arī citi iesāktie darbi.
Nolemj būvēt Jaunu ideju centru Ķekavā
Balstoties uz Ķekavas novada domes lēmumu, pašvaldības speciālisti šobrīd aktīvi strādā, lai nākamā gada pavasarī uzsāktu Ķekavas novada Jaunu ideju centra būvniecību Ķekavā, Skolas ielā 2, vecās saimniecības ēkas vietā.
Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes dievkalpojumi Adventa un Ziemassvētku laikā
27. novembrī ar 1. Adventes dievkalpojumu un ansambļa "Cīrulītis" koncertu Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcā iesāksies skaistais Ziemassvētku laiks. Aicinām katru Adventa svētdienu līdz pat Ziemassvētkiem Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcā, lai īpašā noskaņā sagaidītu Kristus dzimšanas svētkus.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Ores” un “Olektīte”, Valdlaučos publisko apspriešanu
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§2. (prot. Nr.30.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Ores” un “Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā un Vēsmas ielā, Lapeniekos
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§4 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 un Vēsmas ielā 2,4,6,8,10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§3 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde.
Biedrība "Solis tuvāk" šogad īstenojusi vairākus projektus
Biedrība “Solis tuvāk” 2016. gadā sekmīgi realizējusi vairākus Eiropas projektus jauniešiem - Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Volunteer for change”, jauniešu apmaiņas projektus “SMARTT” un “HANDiCRAFTs”.
Informācija zvejniekiem
Ķekavas novada pašvaldība aicina novada zvejniekus līdz 9. decembrim pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2017. gadam.
Ķekavas vidusskolai Draudzīgā Aicinājuma skolu reitinga balva
17.novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs tika pasniegtas Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitinga balvas. Ķekavas vidusskola šogad ieguva balvu – “Mazo pūci” latviešu valodā kā labākā lauku vidusskolu grupā un balvu kopvērtējumā kā 6. labākā lauku vidusskolu grupā.
Iedzīvotāju aktivitāte var risināt nepatīkamās smakas problēmu Pulkarnē
Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, šobrīd aktualizējusies problēma, kas Pulkarnes ciemata apkārtnes iedzīvotājiem radījusi diskomfortu jau gadiem, proti, zivju miltu ražošanas uzņēmuma SIA “Mapeteks” darbības rezultātā radītā nepatīkamā smaka.
Par lokālplānojuma “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”” Ķekavas novada dome nolēma apstiprināt lokālplānojumu.
Mobilais mamogrāfs- 30. decembrī pie Ķekavas ambulances
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centra 4 mobilajā mamogrāfā, kas būs pieejams 30. decembrī pie Ķekavas ambulances, Gaismas ielā 15.
Pēc kāda principa Ķekavas novadā tiek tīrīts sniegs no pašvaldībai piederošiem ceļiem?
Pašvaldības ceļi ziemā tiek tīrīti atbilstoši visā valstī noteiktām prasībām. Kā pirmie tiek attīrīti novada maģistrālie ceļi un ielas, pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un skolēnu autobuss, kā arī stāvlaukumi pie skolām un bērnudārziem.
Labdarības akcija “Uzdāvini svētkos”
Decembris ir brīnumu un mīlestības laiks. Tas ir laiks, kad gribās labās domas realizēt darbos un sniegt palīdzīgu tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tādēļ Reģionālā pašvaldības policija līdz 10. decembrim rīko labdarības akciju “Uzdāvini svētkus”.
SIA ”Baložu komunālā saimniecība” jauni tarifi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, izskatot SIA „Baložu komunālā saimniecība” iesniegtos tarifu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus, 27. oktobrī pieņēma lēmumu apstiprināt jaunus tarifus ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
  Drukāt