Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs un Mārtiņš Počs ielūdz uz II Šļūkšanas festivālu, kas 21.janvārī plkst. 12.00 norisināsies kalniņā aiz Ķekavas estrādes. Pasākuma dalībnieki ar savu inventāru startēs individuālajos vai grupu braucienos, sacenšoties arī sava ārējā tēla un braucamrīka noformējuma oriģinalitātē.


Ķekavas novada pašvaldībā ir uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde, kuras procesā aktīvi iesaistīties aicina arī novada iedzīvotājus. Sūti savu priekšlikumu līdz 2017. gada 31.martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi: planojums@kekava.lv.


Apritot barikāžu dienas 26.gadadienai, Ķekavas novada iedzīvotāji ir aicināti apmeklēt bezmaksas atceres pasākumu, kas 22.janvārī plkst. 15.00 norisināsies Katlakalna Tautas namā. Pasākuma programmā iekļauti novadnieku atmiņu stāsti un dokumentālā filma “Tēvu barikādes”. Filmas seanss Ķekavā, Doles Tautas namā, gaidāms 20.janvārī plkst.19.00.


Nopūtīsim putekļus no savām distanču slēpēm, slidām un ragavām un steigsim baudīt ziemas priekus Ķekavas novadā! Ikviens aktīvās atpūtas piekritējs ir aicināts apmeklēt publisko slidotavu Ķekavas sākuskolas sporta laukumā, iemēģināt slēpošanas trases Ķekavā un Baložos, bet sacensību garšas tīkotāji var startēt Pasaules Sniega dienas ietvaros rīkotajās sacensībās “Ziema 2017”


Turpinoties spēcīgai snigšanai un apledojumam, pārvietošanās pa valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem ir apgrūtināta. Ķekavas novada pašvaldība aicina autovadītājus būt piesardzīgiem un atgādina par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo ceļu uzturēšanas kārtību ziemas periodā.


Uzlabos Ķekavas novada skolu vidi
Ķekavas novada pašvaldība pirmā Latvijā gatavojas savās izglītības iestādēs ieviest vienotas kvalitātes vadības sistēmu. Projekta mērķis, sakārtojot skolu vidi, ir panākt, lai novada izglītības iestādes strādātu kvalitatīvāk un līdz ar to uzlabotos mācību process un apmierinātāki būtu gan skolēni, gan viņu vecāki.
Lasāms pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads” janvāra numurs
Šodien, 17.janvārī, iznācis Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads” pirmais 2017.gada izdevums. Tajā varat iepazīties ar aizvadītā gada spilgtāko Ķekavas novada notikumu apskatu un deputātu vērtējumiem par 2016.gadu, kā arī uzzināt par šī gada jaunākajām aktualitātēm, tostarp par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
Par privāto teritoriju iebrauktuvju tīrīšanu
Runājot par privāto teritoriju iebrauktuvju tīrīšanu, Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka ceļu un ielu uzturētāju prioritāte ir braucamās daļas tīrīšana. Īpašnieku pienākumus nekustamā īpašuma un piegulošās teritorijas, tostarp piebraucamā ceļa, uzturēšanā nosaka Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi.
Gatavs budžeta projekts, lems par tā apstiprināšanu
Šo ceturtdien, 19. janvārī, Ķekavas novada domē plānots lemt par pašvaldības budžeta 2017. gadam apstiprināšanu, pie kura pērnā gada nogalē pašvaldībā notika intensīvs darbs. Apkopojot visu pašvaldības iestāžu plānotos izdevumus 2017. gadam, ir tapis budžeta projekts, kas izskatīts visās nozaru komitejās
Pierīga citiem atvēl 32,8 miljonus, bet pati ņem kredītus
Lai gan Pierīgas novados arvien pieaug iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī vajadzības, Pierīgas pašvaldībām būtisks līdzekļu apjoms būs jāziedo citu novadu "stutēšanai"
Asinsdonoru dienā Ķekavā asinis ziedoja 32 donori
Valsts asinsdonoru centra izbraukuma laikā Ķekavā asinis ziedoja 32 donori, sniedzot vitāli nepieciešamo palīdzību nelaimē nonākušajiem. Aizvadītā gada brīvprātīgie ziedotāji 28.janvārī ir aicināti apmeklēt bezmaksas pateicības koncertu kino Splendic Palace
Apdāvināti audžuģimenēs un bērnunamos nonākušie bērni
Jau otro gadu sadarbībā ar Ķekavas novada Sociālā dienesta atbalsta nodaļas ģimenēm un bērniem vadītāju Ināru Magoni tika īstenots labdarības projekts, sarūpējot Ziemassvētku dāvanas 43 bērniem, kuri šobrīd dzīvo audžuģimenēs un bērnunamos visā Latvijā.
Informācija zvejniekiem
Atkārtoti aicinām Ķekavas novada zvejniekus janvāra laikā pieteikties brīvo rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2017.gadam, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu.
Atklāta Elīnas Plūmes mākslas izstāde
Ceturtdien, 5.janvārī, Ķekavas mākslas skolas izstāžu zālē tika atklāta mākslinieces Elīnas Plūmes laikmetīgās mākslas izstāde “Pretmeti”. Novada iedzīvotāji ir aicināti aplūkot ekspozīciju līdz šī gada 3.februārim.
Pašvaldības neatbalsta priekšlikumu mainīt teritoriālo iedalījumu uz 16 sadarbības teritorijām
Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona (RPR) veikto aptauju, vairums reģiona pašvaldību – 96% - atbalsta šī brīža valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu piecos plānošanas reģionos un neredz pamatojumu nepieciešamībai mainīt līdzšinējo teritoriālo iedalījumu uz 16 sadarbības teritoriju izveidi, apšaubot tā priekšrocības. Aptauja tika veikta, publiski aktualizējoties diskusijai par 16 sadarbības teritoriju izveidi.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. “Par detālplānojuma “Titurgas iela 26” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 5. „Par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas pagastā apstiprināšanu”.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas un Daugmales pagastu teritorijas plānojumu grozījumiem dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.2.§4. (protokols Nr.33) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai”.
Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas iela 33, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§3. (prot. Nr.33.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Par pašvaldības oficiālajiem informācijas kanāliem
Ķekavas novada pašvaldība aicina informāciju par pašvaldības darbu un aktualitātēm iegūt pašvaldības oficiālajos informācijas kanālos. Citas vietnes sociālajos tīklos, kas pēdējā laikā izveidotas ar līdzīgu nosaukumu un pozicionējas kā Ķekavas novada ziņu izplatītāji, nav Ķekavas novada pašvaldības informācijas kanāli.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Valki” publisko apspriešanu
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu Nr. 2.§7. (prot. Nr.31) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Valki”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Ores” un “Olektīte”, Valdlaučos publisko apspriešanu
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§2. (prot. Nr.30.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Ores” un “Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Par lokālplānojuma “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”” Ķekavas novada dome nolēma apstiprināt lokālplānojumu.
  Drukāt