Ķekavas novada Būvvalde

 

Ķekavā

Adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālr. 67847162, e-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv

Pieņemšanas laiki:  pirmdienās 8.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-19.00

 

Daugmalē

Adrese: "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124

Pieņemšanas laiki:  ceturtdienās 9.00-13.00, tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr.: 67847162

 

 

Būvvaldes speciālisti:

 

Speciālists Vārds, Uzvārds Apmeklētāju apkalpošana Tālruņa Nr. Darba
vieta Nr.
E-pasta adrese
Būvvaldes vadītāja-arhitekte Inga Šuldrika Būvvaldes vadītāja pienākumi, konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem 26684828 5 inga.suldrika@kekava.lv

Arhitekte

Inula Jansone

Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem

67847166 26.

 inula.jansone@kekava.lv

Būvvaldes lietvede Lilita Fogelmane Dokumentu sistematizēšana, konsultaciju sniegšana elektronisku projektu iesniegšanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 67935800  1 lilita.fogelmane@kekava.lv

Galvenais arhitekts

(Baložu pilsētās pārvaldē)

Aldis Mikanovskis

Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem, par būvniecības procesu,  sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņot reklāmas izvietošanu un kontrolēt to izvietošanu novada teritorijā.

67916470 16.

aldis.mikanovskis@kekava.lv

Arhitekte

Inguna
Stepanova

 Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem 67935120 10 inguna.stepanova@kekava.lv
Arhitekta palīgs Sandra Rudzīte Dokumentu un būvprojektu pieņemšana un izsniegšana, konsultācijas par būvniecības procesu 67847162 6

sandra.rudzite@kekava.lv

Arhitekta palīgs Agnese Čāmāne Dokumentu un būvprojektu pieņemšana un izsniegšana, konsultācijas par būvniecības procesu 67847162 5

agnese.camane@kekava.lv

Būvinspektors

 Aija Rijniece

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 


   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem 

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 67847159 7

 aija.rijniece@kekava.lv

Būvinspektors Inta Ciema

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 29389520  8

 inta.ciema@kekava.lv

Būvinspektors Imants Zīverts

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
67847164 24.

 

imants.ziverts@kekava.lv

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Armands Dzenis

Konsultācijas

67847164 25. armands.dzenis@kekava.lv
Juriste Ilze Bērziņa Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem, saistītiem ar būvniecību 67935802  22.

 ilze.berzina@kekava.lv

Arhīviste - lietvede Mudīte Puzaka  

67935120

9

 mudite.puzaka@kekava.lv

 

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.

  Drukāt