No nākamā gada mainīsies atkritumu apsaimniekošanas izmaksas

Ķekavas novada pašvaldība informē – no 2018. gada 1. janvāra visās novada administratīvajās teritorijās palielināsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Šīs izmaiņas saistītas ar Dabas resursu nodokļa pieaugumu.

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas speciālisti, Dabas resursa nodoklis turpina pieaugt, nosakot jaunas nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu.

 

Atbilstoši šīm izmaiņām un saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības un apsaimniekotāju noslēgtajiem Līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novada administratīvajās teritorijās, apsaimniekotājs ir veicis Līgumā noteikto izmaksu pārrēķinu.

 

Apstiprinātā maksa no 2018.gada 1.janvāra:

  • Daugmales pagastā 8,70 EUR/m³ (cena bez PVN);
  • Ķekavas pagastā 8,30 EUR/m³ (cena bez PVN);
  • Baložu pilsētā 7,62 EUR/m³ (cena bez PVN);

 

Atkritumu apsaimniekošanas maksa 2018. gadam apstiprināta ar 2017. gada 30. novembra domes lēmumu. Iedzīvotāji, kuriem ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tiks rakstiski brīdināti par maksas izmaiņām.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

04.12.2017.

 

  Drukāt