Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles    

 

1.

Ķekavas novada pašvaldība 2018. gada 26. septembrī Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas otrās izsoles ar augšupejošu soli:

  1. “Hortenzijas”, Dzintaros, Daugmales pagastā, kadastra Nr.8056 001 0602, 0.5453 ha, sākumcena EUR 10 000, izsoles laiks plkst.9.30;
  2. Sūkņu stacija un ūdenstornis Meistaru ielā 29, Valdlaučos, kadastra Nr.8070 501 0004, sākumcena – EUR 10 800, izsoles laiks plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 11.darba vietā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018. gada 20. septembris līdz plkst.19.00.

 

2.

Ķekavas novada pašvaldība 2018. gada 26. septembrī plkst. 10.30, Ķekavā, Gaismas ielā 17 (Ķekavas kultūras namā), rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzs iela 32, Baložos, kadastra apzīmējums 8007 003 4205, daļas 2450 m2 platībā, apbūves tiesības pirmreizēju, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
 

Izsoles noteikumi
 

Izsoles nosacītā cena jeb sākumcena (apbūves tiesības nosacītā gada maksa) ir 1 euro (viens euro) par 1 (vienu) m2 bez PVN. Izsoles kāpuma solis 0.10 euro (nulle euro un desmit euro centi) par 1 m2 bez PVN.
 

Tiek izsolīta apbūves tiesība celt un lietot uz zemes gabala nedzīvojamo ēku vai inženierbūvi, kas saistīta ar teritorijas attīstības koncepciju - gaisa telpas izmantošanu bezpilota lidaparātu, citu bezpilota un attālinātās vadības ierīču darbībai, izmēģināšanai, komplektēšanai un pētniecībai, kā arī ar to saistītām izglītojošām darbībām.
 

Apbūves tiesības līguma termiņš – 10 gadi.
 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.
 

Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot izsoles objekta apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, 15.darba vietā. Tālrunis uzziņām 67847151. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018. gada 21. septembris līdz plkst. 14.00.

 


 

Kapitāla daļu izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!


 

 Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt