Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

 

Ķekavas novada pašvaldība 2018.gada 14.maijā Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

  1. Pūpolu iela 2, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2930), 0.058 ha, sākumcena – EUR 8610,-, izsoles laiks plkst. 9:30;
  2. Pūpolu iela 4, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2928), 0.0613, sākumcena - EUR 8910,-, izsoles laiks plkst. 10:00;
  3. Ziemassvētku iela 2, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2728), 0,0642 ha, sākumcena – EUR 9510,-, izsoles laiks plkst. 10:30.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018.gada 11.maijs līdz plkst.14:00.


 

Ķekavas novada pašvaldība 2018.gada 23.aprīlī Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
 

  1. Barbaras iela 1, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2737), 734 m², sākumcena – EUR 13410,-, izsoles laiks plkst. 9.30;
  2. Rožu iela 7/9, Baložos (kadastra Nr.8007 003 3445), 1304 m², sākumcena - EUR 12310,-, izsoles laiks plkst. 10.00;
  3. Agatas iela 4, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2964), 0,0691 ha, sākumcena – EUR 6490,-, izsoles laiks plkst. 10.30;
  4. “Hortenzijas”, Dzintaros, Daugmales pagastā (kadastra Nr. 8056 001 0602), 5453 m², sākumcena – EUR 12135,-, izsoles laiks plkst. 11.00


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.
 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018.gada 20.aprīlis līdz plkst.14.00.

 

 


 

Kapitāla daļu izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

  Drukāt