Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles   
 

1.

Ķekavas novada pašvaldība 2018.gada 30.jūlijā Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

  1. Kalnu iela 36, Baložos (kadastra Nr.8007 002 1728), 0.1138 ha, sākumcena – EUR 15120,-, izsoles laiks plkst. 9:30;
  2. Rožu iela 7/9, Baložos (kadastra Nr.8007 003 3445), 1304 m², sākumcena - EUR 12310,-, izsoles laiks plkst. 10:00;


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.
 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018.gada 26.jūlijs līdz plkst.18:00.

 

Apmaksu garantējam:

Ķekavas novada pašvaldība

Reģ. Nr.90000048491

AS SEB banka

LV62 UNLA 0050 0142 7280 0

 

 

 

 

2.

Ķekavas novada pašvaldība 2018. gada 7. augustā Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

 

  1. Artas iela 2, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2954) 0.637 ha, sākumcena EUR 9835,00, izsoles laiks plkst.9.30;
  2. Niklāva iela 7, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2911) 0.0644 ha, sākumcena – EUR 9835,00, izsoles laiks plkst. 10.00;
  3. Ziemassvētku iela 7, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2721) 0.064 ha, sākumcena - EUR 8635,00, izsoles laiks plkst. 10.30;
  4. Ģertrūdes iela 6, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2938) 0.0633 ha, sākumcena - EUR 9435,00, izsoles laiks plkst.11.00.


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9. kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018. gada 3. augusts līdz plkst.14.00.

 

 

 


 

Kapitāla daļu izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!


 

 Nomas izsoles paziņojumi

 

 

  Drukāt