Mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.g. 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225
 

Ķekavas novada pašvaldības Centrālā administrācija Atjaunots 22.11.2018.

Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”

Atjaunots 19.01.2018.
PII "Avotiņš" Atjaunots 10.01.2018.
PII "Ieviņa" Atjaunots 13.12.2017.
PII "Zvaigznīte" Atjaunots 13.12.2017.

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām

 

 Ķekavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atalgojums 2018. gadā

1. Ķekavas novada pašvaldības administrācija Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
2.  Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš” Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
3. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
4. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris
Novembris
5. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
6. Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
7.  Ķekavas novada bāriņtiesa Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris   Novembris
8. Ķekavas pagasta kultūras centrs Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
9. Daugmales pagasta kultūras centrs Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs   Augusts Septembris Oktobris Novembris
10. Baložu pilsētas kultūras centrs Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
11.  Pašvaldības aģentūra "Ķekavas ambulance " Janvāris  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris

 

  Drukāt