Mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.g. 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225

Ķekavas novada pašvaldības Centrālā administrācija Atjauots 11.01.2018.

Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”

Atjaunots 19.01.2018.
PII "Avotiņš" Atjauots 10.01.2018.
PII "Ieviņa" Atjauots 13.12.2017.
PII "Zvaigznīte" Atjauots 13.12.2017.

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām

 

 

Ķekavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atalgojums 2018. gadā
1.  Ķekavas novada pašvaldības administrācija Janvāris  Februāris
2.  Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš” Janvāris  Februāris
3.  Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” Janvāris  Februāris
4.  Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” Janvāris  Februāris
5.  Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” Janvāris  Februāris
6.  Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” Janvāris  Februāris
7.  Ķekavas novada bāriņtiesa Janvāris  Februāris
8.  Ķekavas pagasta kultūras centrs Janvāris  Februāris
9.  Daugmales pagasta kultūras centrs Janvāris  Februāris
10.  Baložu pilsētas kultūras centrs Janvāris Februāris
11.  Pašvaldības aģentūra "Ķekavas ambulance " Janvāris  Februāris

 

  Drukāt