Ķekavas novadpētniecības muzejā, pieminot 1991. gada janvāra Barikāžu notikumus, šonedēļ aizvadītas izglītojošas tikšanās ar Ķekavas sākumskolas skolēniem. Bērniem bija iespēja uzzināt, kas ir barikāžu laiks, kāpēc un kā tās cēla, un noskaidrot, kur atradās svarīgākie objekti, kurus vajadzēja aizstāvēt.


Šodien, 15. janvārī, Ķekavas novada Jauno ideju centra Spāru svētkos ēkas jumta korē tika pacelts vainags, tādējādi simbolizējot ēkas ilgmūžību un izturību, kā arī apliecinot, ka mājas būvniecības process ir savā augstākajā punktā — ir pabeigta jumta nesošā konstrukcija, uzslietas spāres un pabeigti visi smagākie darbi.


Pieaugot skolēnu skaitam un stājoties spēkā MK grozījumiem par higiēnas prasībām skolās, Daugmales pamatskolā paredzēta telpu pārbūve, lai nodrošinātu klašu telpu platību atbilstību skolēnu skaitam.


Iznācis pašvaldības informatīvā biļetena "Ķekavas Novads" janvāra numurs. Jaunajā izdevumā aicinām lasīt par novada vizuālās identitātes izstrādi, dienas centra sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanu, LED apgaismojumu novadā un citām aktualitātēm. Kā ierasts, gada pirmajā izdevumā apkopoti arī novada domes deputātu viedokļi un vēlējumi šim gadam.


Atzīmējot Ķekavas novada desmitgadi, sadarbībā ar reklāmas aģentūru “SprintLab” pirmo reizi radīta novada vizuālā identitāte. Jaunā grafiskā zīme, kuru veido divu trijstūru dažādos gaiši zaļā toņos veidots stilizēts Ķ burts un sauklis “AUGAM”, iemieso Ķekavas novada zīmola galvenās vērtības – darbīgumu, izaugsmi un zaļu dzīvesveidu.


SIA “Rīgas meži” veiks 2. posma meža izstrādes darbus Rīgas pilsētas meža fonda, Dzeņu un Dzegužu mežā, kas atrodas pie Baložiem Ķekavas novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā.


Janvārī sakops Ķekavas parka teritoriju
Piektdien, 18. janvārī, SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" darbinieki uzsāks Ķekavas parka sakopšanas darbus. Sakopšanas darbi ieplānoti janvārī, lai, iestājoties pavasarim, iedzīvotājiem un viesiem pavērtos sakopta un vizuāli pievilcīga parka ainava.
Partnerība Daugavkrasts – viens no partneriem LEADER starpvalstu sadarbības projektā EQUUS
Partnerība Daugavkrasts ir viens no LEADER sadarbības projekta "Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS" partneriem. Projekta aktivitātēs varēs iesaistīties arī zirgu staļļu saimnieki no Ķekavas novada.
Atklāj Pierīgas tūrisma dažādību
Lai veicinātu lielāku interesi par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Pierīgas apkaimē, apkopots tūrisma piedāvājums un izveidotas tematiskās lapas piecos dažādos interešu virzienos.
“Eko Ziemeļos” – projekts uzņēmīgiem jauniešiem un zaļām idejām realizēsies arī Partnerības Daugavkrasts teritorijā
2019.gads sācies ar pozitīviem jaunumiem aktīvajiem Pierīgas novadu jauniešiem. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” sadarbības projektu “Eko Ziemeļos/Eco North”.
Aicina pieteikties dalībai stendā “Radīts Ķekavas novadā”
Ķekavas novada mājražotāji un amatnieki aicināti piedalīties starptautiskajā izstādē "Pavasaris 2019" kopējā stendā "Radīts Ķekavas novadā", kas norisināsies no 11. līdz 13. aprīlim izstāžu kompleksā "Rāmava".
Ķekavas novada skolēni 2018. gadā aktīvi piedalījušies Latvijas kultūrtelpas izzināšanā
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, no 2018. gada septembra līdz decembrim Ķekavas vispārējās izglītības iestāžu skolēni piedalījušies vairāk kā 20 pasākumos, lai izzinātu un klātienē pieredzētu Latvijas vērtības un kultūrtelpu.
Baložos atkritumu savākšanas punkti aprīkoti ar kodu atslēgām
Lai novērstu situācijas, kad iedzīvotāji izmet sadzīves atkritumus sev nepiederošajos atkritumu savākšanas punktos, SIA “Baložu komunālā saimniecība” ir pabeigusi darbu pie astoņu atkritumu laukumu aprīkošanas ar kodu atslēgām.
Daugmalē iedzīvotājus turpmāk pieņems ģimenes ārste Dr. Gunta Āboltiņa
Ķekavas ambulance informē, ka no šī gada 1.janvāra Daugmalē ilggadējās ģimenes ārstes Dr. Iļjenkovas ārsta prakse ir beigusi savu darbību. Lai nodrošinātu primārās veselības pakalpojuma pieejamību Daugmales iedzīvotājiem, uzņemties ārsta pienākumus un reģistrēt savas ārsta prakses papildus pieņemšanas vietu Daugmalē ir piekritusi Dr. Gunta Āboltiņa.
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina pieteikties mācībās „Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem”
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" aicina meža īpašniekus, viņu radiniekus vai meža nozarē nodarbinātos speciālistus, izmantot iespēju un pieteikties mācībās „Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem”.
Ierīkots LED apgaismojums Zvejnieku ielā, Vimbukrogā
Turpinot strādāt pie apgaismojuma pilnveides un modernizēšanas, kā arī ieklausoties iedzīvotāju izteiktajos priekšlikumos, Zvejnieku ielā, Vimbukrogā uzstādīts jauns LED apgaismojums gandrīz viena kilometra garumā.
Paziņojums par detālplānojuma “Rāmavas iela 52”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atkārtotu publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pilnveidotā projekta atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Digitālā pastkastīte saziņai ar valsti portālā Latvija.lv
2019. gada sākums Latvijas e-pārvaldei ir sācies ar lielu soli drošas un mūsdienīgas valsts un sabiedrības saziņas veidošanā – e-adreses risinājuma ieviešanu. E-adrese risinās vairākus būtiskus jautājumus, piemēram, to, ka vairāk nekā 70 tūkst. Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu, un cilvēkiem bieži vien atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits Latvijas valstspiederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs.
VUGD informē: Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto dabasgāzi, jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai
Šā gada 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 13.decembra sēdes lēmumu Nr.29. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Zvirbuļi” un “Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.28 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zvirbuļi” un “Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lielķepaiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.27 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lielķepaiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Šļūkas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.26 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Šļūkas”, Ķekavā Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par publisko apspriešanu siltumtrases būvniecības iecerei Baložu pilsētā
Ķekavas novada dome 2018. gada 13. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 36 „Par siltumtrases būvniecības ieceri Baložos, Ķekavas novadā”.
Dabas zirgu biedrība īsteno projektu – iegādājas jaunu jāšanas inventāru zirgiem
Biedrība “Dabas zirgu biedrība” (Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, “Mežauļi”) ir veiksmīgi realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Jātnieku sporta inventāra iegāde!”.
Ķekavas Mākslas skola aicina uz ziemas izstādi “LĪLA”
LĪLA ir noslēdzošā jeb ziemas izstāde septiņu mākslinieču četru izstāžu ciklā, kuras iezīmē gadalaiku ritumu. Ekspozīcijas autores Arta Baltā, Gundega Hagendorfa, Gita Ābola, Elīna Titāne, Sanita Ābelīte, Ilze Emse-Grīnberga. Izstāde līdz 4. februārim būs skatāma Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē.
Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu
2018.gada 8.novembrī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr.9. (protokols Nr. 25.) atbalstījusi ieceri “Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu”.
Skolēnu brīvlaikā, no 22. līdz 26.oktobrim, Baložos norisinājās dienas nometne Ķekavas novada daudzbērnu ģimenēm “Svētki un to tradīcijas”.
Dienas nometne daudzbērnu ģimenēm tika organizēta radošo darbnīcu formā ar mērķi iepazīt dažādus svētkus un gatavoties to svinēšanai. Pateicoties Ķekavas novada pašvaldības iegūtajam finansējumam, dalība nometnē skolēniem bija bez maksas.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, kadastra numurs 8070 008 0683.
Paziņojums par lokālplānojuma “Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 (protokols Nr.3.)
  Drukāt