Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa:

Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā (Sociālā aprūpes centra administrācijas telpas, 1. stāvs)

 

Izglītības daļas vadītājs:

Vitolds Krieviņš, tālr. 20273621, vitolds.krievins@kekava.lv

 

Galvenais speciālists interešu izglītības, mūžizglītības un jaunatnes lietu jautājumos:

(jautājumi par tālākizglītības kursiem, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, nometnēm, interešu izglītību u.c.)

Linda Zaķe, tālr. 67935824, 26459609, linda.zake@kekava.lv

 

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Aija Āre, 67935824, 29345624, aija.are@kekava.lv

(jautājumi par metodisko darbu, zinātniski pētniecīskajiem darbiem, olimpiādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju,

darba plānu pasākumu un metodiskā darba nodrošināšanai u.c.)

 

Galvenais speciālists izglītības informatīvās datu bāzes jautājumos:

Vera Kļaviņa, 67847169, 28233615, vera.klavina@kekava.lv

(jautājumi par bērnudārzu rindu, savstarpējiem norēķiniem izglītībā, Valsts izglītības informācijas sistēmu;

pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnu uzskaite, 

skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaite u.c.)

Galvenais speciālists aukļu datu bāzes jautājumos:

 Iveta Skodžus, 67847169, 26496152, iveta.skodzus@kekava.lv

(jautājumi par Aukļu datu bāzi, norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, privātajām izglītības iestādēm,

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)

Speciālists izglītības procesu administrēšanas jautājumos:

Vita Andžejevska, 67847169, vita.andzejevska@kekava.lv

(jautājumi par Aukļu datu bāzi, līgumiem ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, 

norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem,

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)

 

 

  

  Drukāt