2018./2019.m.g.  konsultāciju grafiks  
      Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
1 Vārds Uzvārds Sākums Beigas Sākums Beigas Sākums Beigas Sākums Beigas Sākums Beigas  
2 Iveta Abakoka 07:30 08:10 13:35 14:15              
3 Jānis Aizups     15:00 15:46              
4 Nataļja Aleksejeva 14:15 15:22     13:30 15:00          
5 Juris Balodis             13:35 14:40      
6 Jānis Bebers         07:40 08:10 13:30 14:51      
7 Ineta Blauduma     14:20 15:00              
8 Lidija Brigzne     14:20 15:23              
9 Dace Bula             14:15 15:16      
10 Evija Dance 15:00 15:40         14:15 15:20 14:15 15:53  
11 Dina Deaka 14:20 15:00     13:35 15:00 14:20 15:00      
12 Liene Deaka 14:30 14:53                  
13 Andris Eglītis             07:20 07:56      
14 Regīna Eihmane         12:50 13:30          
15 Daina Gžibovska     14:20 15:30 13:35 15:00 13:35 16:20      
16 Ina Jaunošāne 14:20 16:00 13:35 15:41 14:20 15:00          
17 Solvita Jurcika     15:00 16:00     15:00 16:00      
18 Anda Knospiņa              15:00  15:40      
19 Ligita Kociņa 14:15 16:15 15:00 16:04              
20 Inga Lagzdiņa         12:20/15:00 12:50/15:43          
21 Natālija Matjanova                 13:30 16:44  
22 Anna Miškina     15:00 16:31              
23 Lidija Pecēviča 14:20 16:20         15:00 16:00      
24 Laila Pētersone 13:35 15:00 07:40 08:05 14:15 15:00 14:15 15:45 13:35 15:00  
25 Maiga Pigita     15:00 15:27     15:00 16:00      
26 Imants Puhovs                 12:20/14:15 12:50/14:25 Mēneša 3. piektdiena
27 Sandra Pugovka             13:35 14:15      
28 Kristīne Reinfelde 13:35 15:00     13:35 15:00 13:35 15:00      
29 Digna Rībeniece     13:35 16:35     13:35 15:05      
30 Iveta Rimšāne     7:30/14:15 8:10/15:35              
31 Inese Saulkalne 14:20 16:00         15:00 16:00      
32 Linda Skuja     14:20 14:50     13:50 15:00      
33 Rita Sloskāne                 13:35 14:05 Mēneša 4. piektdiena
34 Zigrīda Smagiņa 13:30 14:30 14:20 15:30              
35 Aina Stikāne             15:00 16:00      
36 Pēteris Stikāns 15:00 16:40 14:20 16:00         14:15 15:12  
37 Dace Stūre 15:15 16:30         15:15 16:23      
38 Raina Sula     14:15 14:55     15:00 15:46      
39 Kristīne Šapele 15:00 15:36                  
40 Andija Šica 14:15 15:41     13:35 15:00 14:25 15:45      
41 Ludmila Teka 13:35 14:15 13:35 15:17              
42 Anita Tenisa 13:35 16:15     14:20 15:00          
43 Iveta Urpena 15:00 16:00         15:00 16:00      
44 Zinaida Vasiļjeva 13:50 15:00 13:40 15:00 13:40 14:24 13:45 15:05      
45 Dangute Vīgupa 14:20 17:03                  
46 Velta Volosovska 13:35 16:30         15:00 16:00      
47 Ginta Zuša             13:35 14:15      
48 Ina Zvejniece 13:35 16:55 13:35 14:18              

 

  Drukāt