Programma Joma Apakšprogramma Kolektīvs Vadītājs Diena Laiks Telpas  mob.
Kultūrizglītības Mūzika Jauktais koris   I.Lagzdiņa O. 15.30-17.00 VSK.zāle 26364081
    Zēnu koris   I.Lagzdiņa Pirm.,Tr. 13.35-14.15 VSK.zāle  
    5.-9.kl.meiteņu koris 5.-9.kl. I.Lagzdiņa Pirm.,Tr. 14.20-15.45 VSK.zāle  
    Vokālie ansambļi "Rasa" D.Bula O. 15.30-17.00 Spoguļzāle 29574131
          Tr. 15.20-16.50 Sāksk.zāle  
    2.-4.kl.koris   Z.Jansone O.,C. 11.20-11.50 Mūz.kab. 29979784
  Teātris Skatuves runa 5.-12.kl. S.Zītare       29118477
    Teātra pulciņš 1.-4.kl. U.Brīvlauka Tr.,Piekt. 13.50-15.20 Sāk.zāle 29389058
    Teātra improvizācija 5.a,d kl. I.Bloka Tr. 13.30-14.15 Vsk.Zāle 28888870
  Deja Mūsdienu deja  Mini versija 1.-2.kl. I.Tamane Pirm.,C. 15.30-19.00 Spoguļzāle 29137603
    Mūsdienu deja  Mazā versija 3.-4..kl.  I.Tamane Pirm.,C. 15.30-19.00 Spoguļzāle  
    Mūsdienu deja   Versija 5.-6.kl. I.Tamane Pirm.,C. 15.30-19.00 Spoguļzāle  
    Tautas dejas Ķekaviņa 4.-5.kl. I.Gaile Pirm., 14.00-16.00 Sāk.zāle 29238135
          Pirm., 16.00-17.00 Sāk.zāle  
          O. 16.30-18.00 Sāk.zāle  
          C. 16.30-18.00 Sāk.zāle  
      Ķekaviņa 6.-8.kl. I.Gaile Pirm. 16.00-18.00 Sāk.zāle 29238135
          O. 16.30-18.00 Sāk.zāle  
      Ķekaviņa 1.kl. I.Gaile O. 14.00-16.00 Spoguļzāle 29238135
          C. 14.00-16.00 Spoguļzāle  
      Ķekaviņa 2.-3.kl. I.Gaile O. 14.00-16.00 Sāk.zāle 29238135
            16.00-16.30 Sāk.zāle  
          C. 14.00-15.30 Sāk.zāle  
            15.30-16.30 Sāk.zāle  
      Pirmskola I I.Gaile O., C. 18.00-18.45 Sāk.zāle 29238135
      Pirmskola II   O.,C. 18.45-20.15 Sāk.zāle  
  Vizuālā un vizuāli plastiska māksla Keramikas pulciņš 1.-9.kl. A.Bērziņa Tr. 14.00-18.00keramikas keramikas darbnīca sākumskolā 29274855
    Vizuālā māksla 5.-12.kl. R.Sula     I-7 kab. 29257951
Tehniskā jaunrade un modernā zinātne   Dizains un tehnoloģijas 5.-9.kl. J.Aizups Piektdiena 13.40-16.20 z.MT. Kab. 26519307
    Kokapstrāde un tehnoloģijas 5.-9.kl. J.Balodis Pirmdiena 15.00-16.25 z.MT. Kab. 26525802
    Robotika 5.-7.kl. J.Āboltiņš O.Tr. 13.30-15.30 inf.kab. 28265869
  Radio vadāmo lidmašinu un planieru Lidmodelisms 3.-12.kl. Z.Līdaks O., C. 17.30- sāk.skolā 26337641
Sporta izglītība Galda spēles Dambrete 1.-4.kl. M.Lielgalve O.,C. 13.40-14.20 sāk.skolā 26387328
  Sports Florbols 1.-12.kl. I.Vancāns P. 14.00-18.00 Ķek.sp.nams 29653457
          O. 14.00-16.00 Ķek.sp.nams  
          C. 14.00-16.00 Ķek.sp.nams  
          Piekt. 15.00-19.00 Ķek.sp.nams  
    Basketbols meitenēm 8.-12.kl. E.Gribuste       29334322
    Basketbols meitenēm 1.-3.kl S.Čapa       29636035
      4.-7.kl.          
    Basketbols zēniem 3.-5.kl. A.Eglītis       29297336
    Basketbols zēniem 1.-3.kl. E.Teteris       29134499
    Peldētapmācības   S.Skurba       28221549
    Sākumskolas    M.Lielgalve C. 12.30-14.00   26387328
    pasākumiem zāle            
  Drukāt