Vadītāja – Irisa Gaile ; 29238135;  irisa.gaile@gmail.com

Asistente – Marta Helēna Vanaga  ; 29773542;  marta.helena.vanaga@gmail.com

TDK Ķekaviņa ir Ķekavas vidusskolas latviešu tautas deju bērnu kolektīvs, kurā dejo bērni no pirmsskolas vecuma līdz 7. klasei.

Lūgums vecākiem!

Lai Jūsu bērns bez grūtībām iekļautos 1.-2. klašu dejotāju grupā, lūgums sākt apmeklēt deju nodarbības jau pirmsskolas vecumā (no 3 gadiem). Atnākot uz 1. klasi, bērns zinās visus latviešu dejas galvenos pamatsoļus (arī palecienu, polku un trīssoli), kāju un roku pozīcijas.

TDK Ķekaviņa gaida arvien jaunus dejotgribētājus. Šeit bērni iemācās pareizus tautas dejas un klasiskās dejas pamatus, izkopj stāju, elastību un tehniku. Tautas deja audzina patriotiskus un spēcīgus jauniešus, kuri mīl to, ko dara.  

2015./2016. mācību gada deju sezona

2015./2016. Mācību gadā TDK Ķekaviņa piedalījies Ziemassvētku un Māmiņdienas koncertā, ar Māmiņdienai sagatavoto koncertu viesojies Lēdurgā. Piedalījies Ķekavas novada svētkos.

2016. gada janvārī kopā ar mūsdienu deju grupu „Mazā versija” un „Versija” piedalījies pašdarbnieku vakarā, kur dejotāji paši sagatavoja dažādus sev neierasta stila dejiskus un muzikālus priekšnesumus. 2016. gada pavasarī pirmsskolas vecuma bērni kopā ar Irisu Gaili rādīja meistarklasi, kā vadīt treniņstundas pirmsskolas vecuma bērniem deju pedagogu seminārā.

 2014./2015. mācību gada deju sezonas sasniegumi

TDK Ķekaviņa novērtējums XI skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos:

·   Pirmsskolas deju kolektīvs „Ķekaviņa” iegūst laureātu pakāpi Novada/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē un iegūst 1. vietu pēc punktiem valstī;

·  1.-2. klases A grupas kolektīvs „Ķekaviņa” iegūst  laureātu pakāpi Novada/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē un iegūst 9. vietu pēc punktiem valstī;

·  3.-4. klases A grupas kolektīvs „Ķekaviņa” iegūst  laureātu pakāpi Novada/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē un iegūst 5. vietu pēc punktiem valstī;

·   5.-6. Klases A grupas kolektīva „Ķekaviņa” iegūst  1. pakāpi Novada/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē

Pirmsskolas un 3.-4. klašu kolektīvi „Ķekaviņa” piedalās XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju kolektīvu laureātu koncertā, kas ir pašu labāko Latvijas jauno dejotāju paraugstundas, kas sarūpētas ilgā, pacietīgā un atdevīgā darbā. Tur mūsu pirmsskolas dejotāji izpilda deju „Ādambērni”, ko pēc šādas izrādīšanas dejo teju visa Latvija un 3.-4. klašu dejotāji dejo „Pastalnieku danci”, kas acis liek ieplest arī pašiem lielākajiem dejotājiem, jo tā nolekt visu deju, ne kuram katram ir pa spēkam. 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Jaunajā skolā

Jaunajā skolā

Jaunajā skolā

Jaunajā skolā

Jaunajā skolā

3.-4. klase

14:00 – 16:00

1.-2. klase

14:00 – 16:00

 

1.-2. klase

14:00 – 16:00

 

5. – 7. klase

16:00 – 18:00

5. – 7. klase

16:00 – 18:00

3. – 4. klase

16:00 – 18:00

 

Pirmsskola

18:00–18:45 I gr.

18:45–20:15 II gr.

Pirmsskola

18:00 – 18:45 I gr.

18:45 – 20:15 II gr.

Datums

Pasākums

Vieta

Piedalās

8. decembris

Ziemassvētku koncerts

Ķekavas sākumskola

Visas grupas

25. marts

Skate Deju lieluzvedumam „Māras zeme”

Mālpils

1.- 4. klase

12. aprīlis

Lieldienu koncerts (sadraudzības)

Ķekavas sākumsskola

Visas grupas

12. maijs

Māmiņdienas koncerts (atskaites)

Ķekavas sākumsskola

Visas grupas

20. maijs

Jāņa Kalniņa diplomdarbs

Saulkrasti, Saules laukums/ Zvejniekciema k/n

Visas grupas (Pirmsskola I gr. ?)

Deju svētki

Olaines stadionā

(Ja varēs savienot)

17. vai 18. jūnijs

Ķekavas novada svētki

Ķekavas novads

Visas grupas

 

  Drukāt