Ķekavas Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā mācās bērni no 7 gadu vecuma. Mūzikas skola realizē 13 licencētas un akreditētas Izglītības programmas.

 
Izglītības programmas tiek apgūtas divos apmācības periodos.

 

Bez specialitātes audzēkņi apgūst mūzikas mācību un solfedžo no 1. klases, mūzikas literatūru no 2. klases 6 - gadīgajā apmācībā un no 4. klases 8 -  gadīgajā apmācībā, kā arī vispārējās klavieres kora klases audzēkņi no 1. klases, pārējo specialitāšu audzēkņi no 2. klases. Kora klases audzēkņiem ir iespēja papildus apgūt arī kāda pūšaminstrumenta spēli. Pēc skolas beigšanas audzēkņi ir sagatavoti izglītības turpināšanai vidējā pakāpē.
 
 
Sagatavošanas klasē audzēkņus uzņem no 6 gadu vecuma, bet interešu izglītības grupā bez vecuma ierobežojuma. Sagatavošanas un interešu izglītība ir pašapmaksas. 
 
 
Skolā darbojas vairāki kolektīvi - pūtēju orķestris, koklētāju ansamblis, ģitāristu ansamblis, stīgu instrumentu ansamblis, koris un kora klases ansambļi, kā arī dažādu sastāvu kameransambļi. Mūsu audzēkņi muzicē arī Ķekavas novada Jauniešu simfoniskā orķestra sastāvā.
 
 
 2016./2017. mācību gadā skolā profesionālās ievirzes programmu apgūs 279 audzēkņi, bet sagatavošanas klasē  un interešu izglītībā mācīsies vairāk kā 80 bērnu no Ķekavas novada, Rīgas, Ikšķiles, Baldones, Daugmales.
 
 
Ar 2009./2010. mācību gadu skola uzsākusi apmācību arī Baložos, Baložu vidusskolas telpās. Ar 2010.gada 1.septembri pirmklasnieki mācības uzsāka pēc jaunām licencētām programmām.
 
 
Skolas nolikums
 
  Drukāt