2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki
 
♪ Mācību gads sākas 2016. gada 1. septembrī un beidzas 2017.gada 31.maijā.
 
 
Mācību gadu veido divi semestri
 
♪ pirmais semestris ilgst no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 21.decembrim;
♪ otrais semestris ilgst no 2017.gada 5. janvāra līdz 2017.gada 31. maijam
 
 
Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas
 
♪ rudens brīvdienas - no 2016. gada 24. oktobra līdz 2016. gada 29. oktobrim;
♪ ziemas brīvdienas - no 2016. gada 22. decembra līdz 2017.gada 4. janvārim;
♪ pavasara brīvdienas - no 2017. gada 13. marta līdz 2017. gada 17. martam;
♪ vasaras brīvdienas no 2017.gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. augustam.
  Drukāt