E-klases lietošanas kārtība

Mācību pārbaudījumu kārtība

Audzēkņu pārcelšanas kārtība

Ķekavas Mūzikas skolas Iekšējās kārtības noteikumi

Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos

Kārtība kādā Ķekavas Mūzikas skolā uzturas nepiederošas personas

Bērnu sūdzību pieņemšanas kārtība

Uzņemšanas noteikumi 

(uzņemšanas Iesniegumu veidlapas atrodamas sadaļā UZŅEMŠANA)

  Drukāt