E-klases lietošanas kārtība

Mācību pārbaudījumu kārtība

Audzēkņu pārcelšanas kārtība

Ķekavas Mūzikas skolas Iekšējās kārtības noteikumi

Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos

Kārtība kādā Ķekavas Mūzikas skolā uzturas nepiederošas personas

  Drukāt