Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis “Rasa” un vadītāja Dace Bula ir mūsu novada un Ķekavas vidusskolas LEPNUMS. Šī gada 22. aprīlī  Rīgā notika Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2017” finālkonkursa kārta, kurā Ķekavas novadu pārstāvēja Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis “Rasa” , vad. Dace Bula, koncertmeistare Madara Kalniņa. kurā ansamblis ieguva 1 pakāpi un 3 vietu Latvijas mērogā savā vecuma grupā. Lai nokļūtu līdz Finālkonkursam, ansamblis piedalījās 3 kārtās. 1 kārtā- starpnovadu, kur ieguva 1 pakāpes diplomu (augstākais sniegums) un 2 kārtā -Zemgales reģionā  iegūstot Augstāķās pakāpes diplomu (augstākais sniegums) un Finālkonkursā – Rīgā 1 pakāpes diploms .  

 

Paldies  Ķekavas visdusskolas vokālā ansambļa “Rasa” dziedātājam par izturību un neatlaidību, iegūstot 1 pakāpes diplomu un Latvijas mērogā 3 augstāko punktu skaitu  savā vecuma grupā. Ansambļa dziedātājas šo fantastisko sniegumu paveica, jo cītīgi nāca uz mēģinājumiem, katru dienu sportoja (veica presītes vingrojumus, stājas vingrojumus u.c.), bija disciplinētas, kā arī saliedētas un draudzīgas, kas bija liela atslēga šādai skaistai uzvarai. Paldies “Rasas” dziedātājām Martai Lietavietei, Laurai Elīzai  Strautniecei, Sofijai Krampei, Beātei Bulai, Elīnai Fogelei, Alisei Petronei, Rūtai Rutkovskai, Elīai Zelmenei, Montai Miškinai, Letīcijai Zepai un protams vecākiem par atbalstu un sapratni brīžos, kad tas visvairāk bija nepieciešams. Paldies koncertmeistarei un mūsu dziesmu autorei Madarai Kalniņai, kā arī skolas vadībai un skolotājiem par atbalstu. 

 

Konkursa mērķi: Stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautas dziesmu mantojumu, padziļinot zināšanas par latviešu tautas dziesmu un sekmējot jauna, mākslinieciski augstvērtīga un radoša vokālo ansambļu repertuāra apguvi un paplašināšanu; veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi un attīstību un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā; attīstīt, kopt un pilnveidot vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties, pilnveidojot vokālo ansambļu skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi, izvērtēt vokālo ansambļu sniegumu un sniegt metodisko atbalstu to darbībai.

 

Finālkonkursā kolektīvu priekšnesumus vērtēja: Jānis Grigalis - diriģents, pedagogs, tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists; Andris Sējāns – komponists, aranžētājs, diriģents, dziedātājs, producents; Dita Tomsone – diriģente, vokālā ansambļa “Ēra” vadītāja, Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” dziedātāja, Valda Tračuma – vokālā pedagoģe, Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skolas Solo dziedāšanas pedagogu metodiskās komisijas vadītāja. Projekta vadītāja ir Antra Strikaite – Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece.

  

 Ķekavas vidusskolas vokālā ansambļa “Rasa” vadītāja,

Dace Bula

  Drukāt