Marts

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

2.

 

Jelgava

Vokālo ansambļu konkurss “Balsis”

Ansamblis “Rasa”

D.Bula

2.

 

Bauska

Ģimnāziju un vidusskolu jaukto koru festivāls

“Ar mīlestību pavasarim”

Jauktais koris

I.Lagzdiņa

1.

18.00-20.00

Ķekavas vidusskola Gaismas iela 9

Vecāku vakars

Administrācija, mācību priekšmetu skolotāji.

S.Pugovka, R.Eihmane

  1.  

11.40-15.00

Ķekavas vidusskola, Gaismas iela 9

Viktorīna 10.-12. klase “Latvijai 100”

10.-12.kl.audzinātāji

SP, R.Eihmane

5.

13.00

Sākumskolas  ēka. Nākotnes iela 1.a - aktu zālē

Teātris “Tims” ar izrādi “Vilks kurš rija grāmatas”

1.-4.kl.

M. Lielgalve

6.

 

Salaspils

Zemgales reģiona sporta spēles- minibasketbols

basketbola komandas (3.-4.kl.zēni, meitenes)

A.Eglītis, S.Čapa

6.

11.00

Sākumskolas ēka Nākotnes 1a aktu zāle

Novadu apvienības koru skate

skolas kori

I.Lagzdiņa, Z.Jansone

9.

 

Baloži

Ķekavas novada skolu ziemas sporta sacensības

skolēnu komandas

A.Eglītis

9.

19.00

Ķekavas vidusskola, Gaismas 9, aktu zāle

“Pogu vakars”

9.kl., R.Eihmane, K.Vanaga, L.Brigzne, I.Rimšāne.

DVA R.Eihmane

10.

12.00-15.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Dalība lasīšanas svētkos LNB

Čaklākie lasītāji

R.Sloskāne, N.Kaļva

12.-16.

   

Pavasara brīvlaiks skolēniem

   

13.

 

Sākumskolas klašu ēka Nākotnes 1a

Sākumskolas metodiskās komisjas sanāksme

1.-4.kl.skolotāji

M.Rogule

13.-14.

 

Rīga

LJBL Mini kauss

bakstebola komandas (2.-4.kl.zēni, meitenes)

A.Eglītis, E.Teteris, S.Čapa

14.

10.00-12.00

Vidusskolas ēkas Gaismas iela 9 aktu zāle

Biocentriskā stresa mazināšanas un saskarsmes veicināšanas intervences nodarība skolotājiem

skolas pedagogi

L.Ozola

15.

9.30

Ķekavas vidusskola, Gaismas iela 9 aktu zāle

A kursi Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālām vajadzībām 12 st.

skolas pedagogi

S.Pugovka

22.

8.10-

9.35

Vidusskolas ēka Gaismas iela 9, aktu zāle

Koncertlekcija “Latvijas simtgade manas dzimtas stāstos”

5.-7. kl.,8.-11.kl.

R.Eihmane

22.

9.50- 10.30

10.40-11.20

Sākumskolas ēkā Nākotnes 1.a 4.e un 2.e klasēs

Iecietības stunda ( Dardedze speciālisti)

4.e klase;

2.e klase

D.Šulce

23.

 

Ķekavas vidusskola Gaismas 9 aktu zāle

Karjeras diena Ēnu dienu noslēgums

7.,8.kl.

L.Balode, R.Eihmane

22.

11.40-12.20

Vidusskolas ēka Gaismas 9

Iecietības stunda (Dardedze speciālisti)

6.b klase

D.Šulce

27.

 

Salaspils

Starpnovadu sporta spēles- drošie un veiklie

3.-4.kl.zēni, meitenes

A.Liepkalne, I.Vancāns

27.

   

“ Sporto visa klase” sacensības

3.b, 3.d klases

A.Liepkalne, I.Vancāns, D.Tvirbute, D.Plūme

28.

 

Ulbrokas vidusskola

Koru skates I kārta

Zēnu koris

I.Lagzdiņa

 
  Drukāt