DECEMBRIS
Datums Laiks Vieta Pasākums Dalībnieki Atbildīgais
1.-8.   Sākumskolas  ēka. Nākotnes iela 1.a  Skolas dekorēšana  “Sniegavīri” 1.-4. kl. M. Lielgalve
1.-09.   Ķekavas v-skola Skolas rotāšana “Ziemas pasaka” 5.-12.kl. MK vadītāja A.Miškina, R.Eihmane, klašu audzinātāji
1.-22.   Ķekavas v-skola Vizuālās mākslas darbu izstādes 5.-12.kl MA vadītāja R.Sula
5.   Vidusskolas zāle Skatuves runas konkurs 4.-12.kl. D.Rībeniece
7.  12.00-15.00 Sākumskolas  ēka. Nākotnes iela 1.a - aktu zālē Koncerta mēģinājums interešu izglītības pulciņu dalībnieki,  R.Eihmane, kolektīvu vadītāji
7. 15.00 Gaismas iela 9 Metodiskā sanāksme "Izglītība mūsdienu lietpratībai: mācība satura un pieejas apraksts" pedagogi Direktore S.Pugovka, DV izglītības jomā
8. 19.00 Sākumskolas  ēka. Nākotnes iela 1.a - aktu zālē Ziemassvētku ieskaņas koncerts  interešu izglītības pulciņu dalībnieki, vecāki un citi interesenti R.Eihmane, kolektīvu vadītāji
8.-15.   Ķekavas vidussskola TNS aptauja “Veselību ietekmējošie paradumi” 5.c, 9.c, 7.d, 9.d klases L.Brigzne un kašu audzinātāji
14.  8.10.-16.00 Ķekavas vidussskola "Izglītība mūsdienu lietpratībai: mācība satura un pieejas apraksts" pilotprojekta komandu tikšanas ar projekta kuratoru pedagogi Direktore S.Pugovka, DV izglītības jomā
20.   Ķekavas vidussskola Ziemassvētku tirdziņš 5.-12.kl. MK vadītāja A.Miškina, R.Eihmane, klašu audzinātāji
22.   Ķekavas vidusskola Svinīgs Ziemassvētku pasākums 5.-12.kl I.Lagzdiņa, D.Bula, D.Rībeniece, R.Eihmane
22. 9.00 Sākumskolas  ēka. Nākotnes iela 1.a - aktu zālē Semestra noslēguma svinīgā līnija 1.-4.kl. M. Lielgalve
22. 10.00 Vidusskolas ēka - aktu zāle Semestra noslēguma svinīgā līnija 5.-7.kl. R.Eihmane, L.Brigzne, S.Pugovka
 

 

  Drukāt