Ķekavas novada sporta skola:
Juridiskā adrese: „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Faktiskā adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (Ķekavas sākumskolas ēkā)

Reģ. Nr. 90009413889
E-pasts : sportaskola@kekava.lv

Direktora pienākumu izpildītāja:
Linda Zaķe
Tel. : 26459609
E-pasts : sportaskola@kekava.lv

Direktora vietniece izglītības jomā:
Lauma Poda
Tel. : 26590451
E-pasts: lauma.poda@kekava.lv

Izglītības darba speciālists
(vecāku līdzfinansējuma jautājumi):

Aivars Lisovskis
Tel. : 26549842
E-pasts : aivars.lisovskis@kekava.lv

Lietvede:
Ieva Brikmane
Tel. : 25457048
E-pasts : ieva.brikmane@kekava.lv

 Ķekavas novada sporta skolas rekvizīti: Sporta skolas darba laiks:   Pieņemšanas laiki:

Reģ.Nr. 90009413889
Izglītības reģ. Nr. 4371902825

''Bultas'', Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123

SEB Dienvidu filiāle
Konta Nr. LV10UNLA0050016551975

Pirmdiena 8:00-17:00
Otrdiena 8:00-17:00
Trešdiena 8:00-17:00
Ceturtdiena 8:00-17:00
Piektdiena 8:00-14:00
   
Pusdienu
pārtraukums:
11:30-12:00


 
Pirmdienās 15:00-17:00
Trešdienās 12:30-15:30

 

  Drukāt