Saistošie noteikumi Nr.18/2017 Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Lēmums 5.§ 2. Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izglītošanas līgums

Ķekavas novada sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi

Ķekavas novada sporta skolas nolikums

Iesniegums par izglītojamo uzņemšanu

 Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2017

 

 

  Drukāt