Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" nolikums

 

Dienas centra "Adatiņas" iekšējās kārtības noteikumi

DAC "Gaismas iela" iekšējās kārtības noteikumu

P/A  „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2015

P/A  „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2014

  Drukāt