Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" nolikums

 

Dienas centra "Adatiņas" iekšējās kārtības noteikumi

DAC "Gaismas iela" iekšējās kārtības noteikumi

P/A  ''Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2017

P/A  ''Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2016

P/A  „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2015

P/A  „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskais pārskats 2014

ATALGOJUMS

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

  Drukāt