Atkritumu šķirošanas iespējas Ķekavas novadā


Ķekavas novada pašvaldības teritorijā ir atkritumu šķirošanas punkti, kuros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam, metālam un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, respektīvi, atkritumi tiek izmesti atbilstošos konteineros.
 

Atkritumu šķirošanas punkti Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2011 izpratnē ir konteineru laukumi pie daudzdzīvokļu mājām, kur daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem tiek nodrošināta nešķirotu atkritumu vākšana, kā arī konteineri dalītai vākšanai - šķirošanai.  Pie katra punkta ir izvietots arī informācijas stends ar informāciju, ko un kurā konteinerā drīkst vai nedrīkst mest.

Būtiski - nešķirotus atkritumus drīkst mest tikai piegulošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, bet konteinerus dalītai vākšanai - drīkst izmantot visi, jo tos apsaimnieko bez maksas. Tātad tie privātmāju iedzīvotāji, kuri izvēlas šķirot atkritumus, drīkst izmantot atkritumu šķirošanas punktus, kas atrodas pie daudzdzīvokļu mājām.
 

Pašreiz novada teritorijā ir oficiāli apstiprināts viens atkritumu šķirošanas laukums SIA “Lautus” teritorijā (adrese “Gurnicas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads). SIA “Lautus” (iepriekš SIA “Ragn - Sells”) šķiroto atkritumu savākšanas laukumā bez maksas no iedzīvotājiem pieņem šādus atkritumus - metāla iepakojumus, stikla taru, papīru un kartonu, kā arī plastmasas iepakojumu.

Lielgabarīta atkritumus, piemēram, mēbeles vai matračus, dzīvokļos dzīvojošie drīkst atstāt pie daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineriem. Daugmalē lielgabarīta atkritumus SIA “MARSS” izved pēc SIA “Ķekavas nami” pieprasījuma. Savukārt lielgabarīta atkritumus Rāmavā, Valdlaučos, Ķekavā un Baložos izved SIA “Pilsētvides serviss” un SIA “Lautus” vienu reizi nedēļā. Samaksa iekļauta apsaimniekošanas maksā.
 

Būvniecības un remonta atkritumi (piemēram, logu ailes, reģipsis u.c.) – remonta veicējam ir pienākums par samaksu nodot specializētam būvniecības atkritumu apsaimniekotājam, ko var brīvi izvēlēties no plašā piedāvājuma klāsta.
 

Nereti automašīnu īpašniekiem aktualizējas jautājums - kur likt vecās, nolietotās vieglās automašīnas riepas. Auto riepas ir kaitīgi atkritumi – to dabiskais sadalīšanās periods ir ārkārtīgi liels. Protams, viens no variantiem ir riepas atstāt savam autoservisam, kuram ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par bīstamo atkritumu savākšanu. Tāpat riepas var personīgi nogādāt uz kādu no bīstamo atkritumu pieņemšanas punktiem. Karte ar uzņēmumiem Latvijā, ka pieņem nolietotās riepas pieejama www.atkritumi.lv.

Aicinām Ķekavas novada iedzīvotājus būt sociāli atbildīgiem ne tikai pret novadu, bet arī pret vidi kopumā un atkritumus izmest tikai tam paredzētajās vietās.

 


 

  Drukāt