Ķekavas vidusskola aicina darbā zēnu mājturības skolotāju 5.-9.klasēs. Stundas  3 darba dienās. Nepieciešama Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" atbilstoša izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623. CV sūtīt uz e-pastu sandra.pugovka@kekava.lv

krievu valodas (kā svešvalodas) skolotāju 5.-12.klasēs uz pilnu slodzi;

Nepieciešama MK noteikumu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilneides kārtību" prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.  CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

 dabaszinību skolotāju 5.-6.klasēs (16 kontakstundas);

Nepieciešama MK noteikumu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilneides kārtību" prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.  CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

Ķekavas vidusskola no 2018.gada decembra aicina darbā logopēdu ( 1.-4.klašu skolēniem, pilna slodze).

Prasības pretendentam:  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" atbilstoša izglītība. Papildus informācija pa tālruni 29391623. Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastukekavas.vidusskola@kekava.lv

 

sociālo zinību skolotāju 5.-8.klasēs  (16 kontaktstundas)

Nepieciešama MK noteikumu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilneides kārtību" prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.  CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

 

 

  Drukāt