Demogrāfiskā situācija Ķekavas novadā 2017. gadā

Skolēnu skaita izmaiņas Ķekavas novadā 2011-2017

Skolēnu brīvpusdienas 2017./2018. m.g.

Pirmskolas izglītības nodrošināšanas izmaksas

Pašvaldības budžeta veidošanas process

Alternatīvas bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšanai

 

  Drukāt