Ķekavas Mūzikas skolas darbinieku mēnešalgas:

2018. gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris 

Decembris

 

Mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.g. 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225

 

Ķekavas Mūzikas skolas budžets

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām

 

 

  Drukāt