Ķekavas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā SAM 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2017./2018.mācību gadā no projekta finansējuma mūsu skolā tiek apmaksāti pedagoga palīgi 1.-6.klasēs matemātikā, tehnoloģijās, dabaszinībās un valodās. Pēc rudens brīvlaika 2.klašu skolēniem (2 grupas) reizi nedēļā notiek robotikas nodarbības.

  Drukāt