Ķekavas novada sociālais dienests nodrošina:
 
Kas var saņemt sociālos pakapojumus? 
 
Sociālā darba pakalpojumi,  sociālā rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita. Ķekavas novada iedzīvotājs, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novadā.
 

 

Ķekavas novada sociālā dienesta darba laiki 

Pusdienas pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.
 
 Klientus pieņem:

Pusdienas pārtraukums 13.00 -14.00.

Adreses:

  • Gaismas iela 19, k -8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123, tālr. 67935814, e - pasts socdienests@kekava.lv    
  • "Adatiņas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV - 2124, tālr. 67957398, e - pasts: liga.voldeka@kekava.lv 
  •  Uzvaras prospekts 1A Baložu pilsēta, Ķekavas novads, LV - 2128, tālr.:67916469, e - pasts: socdienests@kekava.lv 

 


 
Kontakti

Sociālā dienesta vadītāja:

 

Agnese Mence-Katkeviča,  tel. 67935814, 23079221

 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece:

Inga Asarīte, tālr. 26475123

 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece:

 

Inese Bērziņa, tel. 27876091

 

Sociālā darba organizators:

Inese Skabe, tālr. 67935831; 22024192

 

Sociālie darbinieki:   

Vita Miezīte, tālr. 67935804, 27030313

Lelde Bērziņa, tālr. 67935831; 22024192 (sniedz konsultācijas un informāciju par sociālo palīdzību un pakalpojumiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu)

Iveta Gorbatenkova, tālr. 67916451, 25631854

Līga Voldeka, tālr. 67957398, 29351095

 

Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem:   

Vadītāja Ināra Magone, tālr. 67916458                       

Sociālie darbinieki:  

Ligita Bane, tālr. 28633299, 

Elita Dunska,  tālr. 27837509

Inese Zenkova, tālr. 67916469, 28674970

 

Psiholoģe:   

Diāna Reinholce, tālr. 26669782  

 

Psiholoģe:

Santa Saleniece, tālr. 29677537

 

Jurists:

Ainis Siliņš, tālr. 67935977

 

Lietvede:

Lelde Valdena, tālr. 67935977

 

 

 

  Drukāt