1. Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā
2. Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā (konsolidētā versija)
3. Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm
4. Pašvaldības palīdzība Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus
5. Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
 

  Drukāt