Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. - 2018.gadam

Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu

Rīcības plāns 2016.-2018.gadam 

Investīciju plāns 2016.-2018.gadam 

Domes lēmums 

 

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

1.sējums

2.sējums

Pielikums

Domes lēmums

 

Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

1.sējums

2.sējums

3.sējums

Domes lēmums

  Drukāt