Ar 2017.gada 1.jūnija Uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas sēdes lēmumu tika uzņemti kopā 309 bērni, not tiem:
 
  1. PII „Zvaigznīte” Valdlaučos - 63 bērni;
  2. PII „Ieviņa” Ķekavā - 75 bērni;
  3. PII „Avotiņš” Baložos - 86 bērni;
  4. PII ''Bitīte" Katlakalnā - 59 bērni;
  5. Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupās - 11 bērni;
  6. Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" pašvaldības deleģētās grupās -  15 bērni.
 
Uzņemto bērnu saraksti pieejami šeit:     
 
PII „Avotiņš” Baložos_papildin.14.07.
PII „Zvaigznīte” Valdlaučos_papild.13.07.
PII „Ieviņa” Ķekavā_papild. 14.07.
PII „Bitīte” Katlakalnā
Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" pašvaldības grupas_papild.13.07.
Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupas_papild.14.06.
 
Kontakti:
 
PII „Avotiņš” vadītāja Baiba Jurisone – tālr. 29485051
PII "Avotiņš" vadītājas vietniece Silvija Riekstiņa - tālr. 29334020
Dokumentu iesniegšana no 5. līdz 22.jūnijam (no plkst. 8.30 līdz 17.00)
Sapulce plānota - 22.augustā, plkst. 17.30 
Bērnu uzņemšana iestādē no 28.augusta 
 
PII „Zvaigznīte” vadītāja Maija Ukstiņa – tālr. 28370751
Dokumentu iesniegšana - 30.-31.augusts
Sapulce plānota - 18.jūlijā, plkst.17.00
Bērnu uzņemšana iestādē no 1.septembra
 
PII „Ieviņa” vadītāja Biruta Jokste – tālr. 26461837
Dokumentu iesniegšana - no 10. līdz 22.jūlijam
Sapulce plānota - 20.jūlijā, plkst.18.00
Bērnu uzņemšana iestādē no 1.septembra
 
PII „Bitīte” – vadītāja Inese Sloka, tālr. 29469781,
Lietvede - tālr. 26178537; 67935881
Dokumentu iesniegšana no 3.jūlija (darba dienās no plkst.9.00-17.00)
Sapulce plānota - 24.augustā, plkst.17.00
Bērnu uzņemšana iestādē no 1.septembra
 
Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupu vadītāja Ilze Jaunzeme - tālr. 25663305
Dokumentu iesniegšana - no 15. līdz 30.jūnijam
Sapulce plānota - 15.jūnijā, plkst. 18.00
Bērnu uzņemšana iestādē no 1.septembra
 
Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" direktore Egita Heislere - tālr.29117175
Dokumentu iesniegšana - augustā, konkrēts datums tiks paziņots vecākiem
Sapulce plānota - 24.augustā, plkst. 19.00
Bērnu uzņemšana iestādē no 1.septembra 
 
Iesniedzamie dokumenti:
 
1)      Iesniegums par bērna uzņemšanu iestādē – iesnieguma veidlapa šeit;
2)      Medicīniskā karte 026/u un ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli;
3)      Bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu;
4)      Vecākiem ir tiesības pēc savas iniciatīvas iesniegt arī citus dokumentus, kas saistīti ar bērnu.
 
 P.S. VECĀKI, KURI SAŅEM PAŠVALDĪBAS ATBALSTU AUKLEI VAI PRIVĀTAJAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI, TO VAR TURPINĀT SAŅEMT LĪDZ 31.08.2017.
AR 2017.GADA 1.SEPTEMBRI, KAD BĒRNS BŪS UZŅEMTS PAŠVALDĪBAS PII, ATBALSTA VAI KOMPENSĀCIJAS IZMAKSA TIKS PĀRTRAUKTA!!!
(Līgums starp pašvaldību un vecāku tiks izbeigts automātiski).

 

  Drukāt