Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības nolikumā

 

Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetā

 

Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus

 

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā

 

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā

 

  Drukāt