Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju  

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetā  - Budžeta tabulas

Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus

Par P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem pakalpojumiem (Lēmums) - (Izcenojumi)

  Drukāt