Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.40/2010„Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei

Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju  

Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Grozījumi Ķekavas novada domes 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2016 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt