Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Grozījumi Ķekavas novada domes 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2016 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt