Ķekavas novada pašvaldība

 

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pašvaldība pieņem arī elektroniski parakstītus dokumentus.

 

E-pasts: novads@kekava.lv

Interneta vietne: www.kekavasnovads.lv

 

Elektroniskā iesnieguma forma

 


 

Apkalpošanas centri

Rekvizīti

 

 

Tālrunis: 67935803
   Tālrunis medijiem:  67936044
    Fakss:  67935819

Adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

  

 

Ķekavas novada pašvaldības darba laiki:

Pirmdienās: 8.00 - 18.00

Otrdienās: 8.00 – 17.00

Trešdienās: 8.00 – 17.00

Ceturtdienās: 9.00 – 19.00

Piektdienās: 8.00 – 14.00

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.

 Pašvaldības speciālistu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 8.00 - 18.00

Ceturtdienās: 9.00 - 19.00

  

Būvvaldes pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 9.00 -13.00

Ceturtdienās: 14.00 – 19.00

 

 

 

Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku

pieņemšanas laiki:

iepriekš saskaņojot pa tālr. 67935822

 

Izpilddirektora pieņemšanas laiki:

iepriekš saskaņojot pa tālr. 67708676

 

Vadība

Administratīvā daļa

Attīstības daļa

Būvvalde 

Domes priekšsēdētāja birojs

Dzimtsarakstu nodaļa

Finanšu daļa

Grāmatvedības daļa

Iedzīvotāju reģistrs

Inženierkomunikāciju speciālists

Izglītības daļa

Īpašumu daļa  

Juridiskā daļa

Klientu apkalpošanas speciālisti

Personāla daļa

Sabiedrisko attiecību daļa

Saimniecības daļa

Telpiskās plānošanas daļa

Vides un labiekārtošanas daļa

 

Pārvaldes:

Baložu pilsētas pārvalde 

Daugmales pagasta pārvalde

 

 

Pašvaldības aģentūras: 

Ķekavas ambulance

Ķekavas novada Sporta aģentūra

Ķekavas sociālās aprūpes centrs

 

 

Pašvaldības iestādes:

Bāriņtiesa

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Reģionālā pašvaldības policija

Sociālais dienests

Ķekavas vidusskola 

Baložu vidusskola

Daugmales pamatskola

Pļavniekkalna sākumskola

Ķekavas Mākslas skola

Ķekavas Mūzikas skola

Ķekavas novada Sporta skola

Pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"

 


Pašvaldības kapitālsabiedrības: 

SIA "Baložu komunālā saimniecība"

SIA "Ķekavas nami"

SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"

SIA "Līves 2"

 

 

Pašvaldības komisijas:

Administratīvā komisija

 

 

 

 

  Drukāt