ZIŅAS

Pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā

Pabeigti būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. kārta”. Projekta ietvaros Loreķu teritorijā izbūvēti ūdens hidranti, ūdensvads ar vairāk kā 300 pieslēguma vietām, pašteces kanalizācija un spiedkanalizācija, kā arī 6 kanalizācijas sūkņu stacijas.

Speciālistu pakalpojumu pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem

Iespēja bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajam pārstāvim saņemt dažādu speciālistu pakalpojumus funkcionālo spēju uzlabošanai.

17.augustā notiks bērnudārza “Ieviņa” jumta demontēšanas darbi

Sestdien, 17.augustā, no plkst.09.00 līdz 16.00 notiks pirmskolas izglītības iestādes “Ieviņa” jumta demontēšanas darbi.

Sestdien paredzēti ceļa virsmas apstrādes darbi Atmodas ielā

Sestdien, 17.augustā paredzēta ceļa virsmas apstrāde Atmodas ielas posmā, kur satiksmes organizācija notiek vienā virzienā.