ZIŅAS

Turpinās teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes

Marta pēdējā nedēļā notiks 3 Ķekavas novada pašvaldības organizētās teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes, kurās iedzīvotājiem ir iespējams iepazīties ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas materiāliem, saņemt detalizētāku informāciju par konkrētajām teritorijām, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus atbildīgajiem speciālistiem.

Daugmales pamatskola saņem akreditāciju līdz 2025.gadam

Martā saņemts apstiprinājums, ka Daugmales pamatskola un tajā īstenotā pamatizglītības programma ir akreditēta uz kārtējo sešu gadu termiņu, t.i., līdz 2025.gada marta mēnesim.

Aktīvi norit darbs pie pašvaldības projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”

Ķekavas novada pašvaldības projektam „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” ir pabeigta izsludinātā konkursa 1.kārta – pretendentu atlase būvdarbu veikšanai „Baložu vidusskolas piebūves izbūve un sporta laukuma pārbūve”.

Ķekavā notiks seminārs par aktualitātēm lauksaimniekiem

Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD 2019.gada martā un aprīlī organizē seminārus visā Latvijā.