ZIŅAS

Baložos plānots uzlabot satiksmes drošību

Plānojot jauna bērnudārza būvniecību Baložos, Baložu ielā 33, pēc iedzīvotāju priekšlikumu uzklausīšanas, plānots pilnveidot un attīstīt ceļu infrastruktūru, kā arī uzlabot satiksmes drošību pieguļošajās teritorijās.

Dome apstiprina Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku atlīdzības nolikumu

Lai nodrošinātu Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku vienotu atlīdzības un sociālo garantiju sistēmu, trešdien, 19.janvārī, Ķekavas novada dome apstiprināja jauno atlīdzības nolikumu. Jaunais nolikums paredz iespēju sociālajiem darbiniekiem saņemt arī speciālās piemaksas par darba vides riskiem, kas saistīti ar darba specifiku.

Ķekavas novada pašvaldība sasauc krīzes vadības grupas sapulci

Lai lemtu par iespējamajiem risinājumiem saistībā ar katlu māju modernizāciju Baldonē, kā arī aktuālo situāciju saistībā ar Covid 19 izplatības ierobežošanas pasākumiem, otrdien, 18.janvārī, plkst.14:00, ir sasaukta Ķekavas novada pašvaldības krīzes vadības grupa.

Ar pētījuma prezentēšanu par pārvaldības izaicinājumiem atklās Rīgas metropoles gadu

Trešdien, 19.janvārī, plkst. 10.00 interesenti tiks iepazīstināti ar starptautiska ESPON pētījuma “METRO - Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā” rezultātiem par Kohēzijas politikas ietekmi uz Rīgas metropoles izaugsmi, plānošanu un konkurētspēju.