ES sociālais projekts „Patiesība aiz smaida” (The Truth behind a Smile)

 

Šī projekta īstenotājs ir Rumānijas pašvaldība Nasaud un tajā piedalās 7 valstis - Kipra, Maķedonija, Grieķija, Itālija, Polija, Rumānija un Latvija, kuru pārstāvēja Ķekavas pašvaldības, tās iestāžu un aģentūru darbinieki: kultūras aģentūras projektu vadītājs Reinis Zobens, deputāti Igoris Malinauskas un Līga Voldeka, Sociālā dienesta vadītāja Ņina Timermane un sociālā darbiniece darbam ar ģimemēm un bērniem Ligita Bane, Ķekavas sociālā aprūpes centra direktore Ingūna Zirne un lietvede Anna Matoviha, Bāriņtiesas locekle Elita Ezerniece, kā arī Daugmales pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Volosovskis un kultūras darba organizatore Anita Lubova. Projekta mērķis - aktualizēt un veicināt projektā iesaistīto valstu dalībnieku izpratni par nepieciešamajām darbībām, lai mazinātu bezdarbu, nabadzību, uzlabotu brīvprātigo iesaistīšanos minēto problēmu risināšanā, kā arī ar dažādu valstu vietējā mēroga pieredzi veicinātu zināšanu apmaiņu par iespējamajiem risinājumiem sociālajā sfērā.
Projekta ietvaros rīkotajā pieredzes apmaiņas pasākuma laikā dalībnieki aktīvi darbojās pašvaldību, NVO vai sociālo jautājumu darba grupās. Mūsu novada sociālās jomas darba speciālisti iesaistījās sociālo jautājumu darba grupā, kurā dalījās ar pozitīvo pieredzi, kā iesaistīt bezdarbniekus dažādās aktivitātēs. Pēc grupu darba notika visu valstu prezentācijas.
Kopumā no visu valstu prezentācijām var secināt, ka likumdošana katrai valstij ir atšķirīga, kā arī ir nedaudz atšķirīgas ievirzes atbalstāmajām mērķa grupām, bet kopējās sociālā darba vīzijas ir vienotas. Pamata atbalsts ir bērniem ar  īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, iedzīvotājiem ar trūcīgiem ienākumiem.
 Ķekavas pašvaldības infrastruktūru un sociālo iestāžu darbu prezentēja Ķekavas novada kultūras aģentūras projektu vadītājs Reinis Zobens, Sociālā dienesta vadītāja Ņina Timermane un Daugmales pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Volosovskis.
 
Liels gods mūsu delegācijām tika izrādīts ar iespēju piedalīties kaujas rekonstrukcijā Mlavas pilsētā, kas atstāja neaizmirstamu iespaidu, izdzīvojot tā laika smago dienu, kad vācu karavīru uzbrukums nāca pār miermīlīgajiem iedzīvotājiem. Pēc kaujas rekonstrukcijas mums bija gods nolikt aizdegtas sveces pie poļu karavīra pieminekļa.
Piedalījāmies arī Lielās kaujas rekonstrukcijā. Šīs kaujas rekonstrukcija tika atainota filmā, kas visām delegācijām tika pasniegta kā prezentācijas materiāls.
Pēc Lielās kaujas rekonstrukcijas mēs nolikām ziedus un iededzām sveces, atdodot godu kritušajiem poļu karavīriem.
 
Vienā no projekta dienām mums bija iespēja piedalīties Mlavas pilsētas 6.sākumskolas sporta zāles atklāšanā. Sporta zālē var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Mūsu delegācijas vārdā uzrunu par godu sporta zāles atklāšanai teica deputāts Igoris Malinauskas poļu valodā.
 
Noslēgumā mūsu delegācija viesojās  Mlavas pilsētas Mērijā (Domē), kur tikām iepazīstināti ar Mlavas pilsētas domes darbu, budžeta iespējām, Sociālo dienestu darbu un pamatprincipiem.
 
Šā projekta īstenošanas gaitā 6.posms notiks maijā Ķekavas novadā, kad pie mums pieredzes apmaiņā ieradīsies visu projektā iesaistīto valstu pārstāvji.

  Drukāt