Līgumus ar jauno atkritumu apsaimniekotāju noslēguši 82% novadnieku: aicinām slēgt līgumus arī septembrī

Sākot no 1. septembra nākamo septiņu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Ķekavas novadā nodrošinās vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R". Ar jauno apsaimniekotāju līgumus līdz 1. septembrim noslēguši aptuveni 82% Ķekavas novada iedzīvotāju.

 
Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā notiek, jo 1. septembrī beidzās pašvaldības līgums ar līdzšinējiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem novadā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu pašvaldībai bija pienākums organizēt iepirkumu procedūru, izvēloties apsaimniekotāju savā teritorijā. Ķekavas novada domes iepirkuma konkursa rezultātā kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums starp piedāvājumiem tika izvēlēts – SIA “Clean R”.
 
 
Lai no 1. septembra tiktu nodrošināta sadzīves atkritumu izvešana, iedzīvotājiem bija jānoslēdz jauni līgumi. To šobrīd izdarījuši aptuveni 82% novada iedzīvotāju. Savukārt nelielai daļai novadnieku varētu rasties situācija, ka pienāk ierastā atkritumu izvešanas diena un atkritumus neizved, jo nav jaunā līguma. Tāpēc aicinām šos iedzīvotājus noslēgt jauno līgumu.
 
 
Tāpat SIA “Clean R” informē, ka tuvāko mēnešu laikā var mainīties atkārtoti izvešanas grafiki. Tas saistīts ar to, ka pēdējās dienās daudz iedzīvotāju vēl steidzās noslēgt līgumu, kā arī atlikušie slēgs pēc 1. septembra. Un, lai izveidotu optimālus maršrutus un saliktu visas klāt pienākušās adreses, apsaimniekotājam nāksies mainīt sākotnējos grafikus. Par to savlaicīgi uzņēmums informēs visus iedzīvotājus, kurus šīs izmaiņas skars.
 
 
Arī septembrī Ķekavas novada iedzīvotāji vēl var noslēgt jaunos līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu:

Datums
Līgumu slēgšanas vieta
Līgumu slēgšanas laiks
 
05.09.2018
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava
9.00-13.00
05.09.2018
Uzvaras prospekts 1a, Baloži
14.00-17.00
07.09.2018
Uzvaras prospekts 1a, Baloži
9.00-12.00
07.09.2018
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava
13.00-14.00
10.09.2018
“Salnas”, Daugmale
9.00-12.00
12.09.2018
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava
9.00-13.00
12.09.2018
Uzvaras prospekts 1a, Baloži
14.00-17.00
17.09.2018
Uzvaras prospekts 1a, Baloži
9.00-12.00
17.09.2018
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava
13.00-17.00
19.09.2018
“Salnas”, Daugmale
13.00-17.00
25.09.2018
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava
9.00-13.00
25.09.2018
Uzvaras prospekts 1a, Baloži
14.00-17.00
28.09.2018
Uzvaras prospekts 1a, Baloži
9.00-12.00
28.09.2018
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava
13.00-14.00
 
 
Tāpat līgumu var noslēgt interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā “e-pakalpojumi”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Izvēlieties sev vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas skaitu, aizpildiet anketu un piesakiet pakalpojumu. Klātienē uzņēmumā "Clean R", Vietalvas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
 
 
Biežāk uzdotajiem jautājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas procesu Ķekavas novadā

Kāpēc bija jāpārslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu?

Pēc 1. septembra tiem, kuri nebūs noslēguši līgumus, atkritumu izvešana vairs netiek nodrošināta, jo esošie operatori savu darbību Ķekavas novadā ir pārtraukuši. Tā kā iedzīvotāji līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdz ar konkrētu, pašvaldības konkursā izraudzītu uzņēmumu, kas nodrošina šo pakalpojumu, tad diemžēl automātiska līguma pāreja jaunā pakalpojuma sniedzēja rīcībā nebija iespējama. To paredz personas privāto datu aizsardzības regulējums. Tāpēc ar jauno pakalpojumu sniedzēju bija jāslēdz jauns līgums.
 
 
da ir mēneša maksa par atkritumu apsaimniekošanu?

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Ķekavā  no 1. septembra ir 12,69 eiro par m3, t.sk. PVN.  Iedzīvotāji var izmantot jau savā īpašumā esošos konteinerus, iegādāties tos īpašumā no jauna vai arī nomāt tos no atkritumu apsaimniekotāja. Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotāji saņems pēc pakalpojuma sniegšanas sev ērtā formā - par  ceturksni vai pusgadu, elektroniski vai pa pastu.
 
 
Kāpēc ir dārgāka maksa par atkritumu apsaimniekošanu?

SIA “Clean R” piedāvājums publiskajā iepirkumā starp konkurentiem bija saimnieciski visizdevīgākais. Taču ir jāapzinās, ka maksa par atkritumu apsaimniekošanu arvien kļūst dārgāka, kas saistīts ar vairākiem iemesliem, piemēram, katru gadu valstī tiek palielināts Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu, kā arī pieaug transporta un darbaspēka izmaksas. Vienīgais, kā katrs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, ir to šķirošana, tādējādi samazinot nododamo atkritumu daudzumu.
 
 
Cik bieži jāplāno atkritumu izvešana?

Iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājā un kompostē vai šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir 1 reizi mēnesī, bet tiem, kuri nekompostē un nešķiro - 2 reizes mēnesī. Daudzdzīvokļu ēkām  - 1 reizi nedēļā, juridiskām personām – 2 reizes mēnesī.
 
Vasarnīcu, dārza māju un citu ēku iedzīvotājiem, kurās tie uzturas īslaicīgi, tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas līgumus par to laika periodu, kurā iedzīvotāji uzturēsieties savā īpašumā. Grafiks ar šiem iedzīvotājiem vai apsaimniekotājiem tiks saskaņots individuāli, piedāvājot izvēlēties sadzīves atkritumu konteinerus vai marķētus maisus un somas. Arī sezonālo līgumu ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja šķirot atkritumus.

Šķiroto atkritumu savākšana novadā tiks organizēta vienu reizi mēnesī, bet bīstamo, lielgabarīta atkritumu un elektronisko iekārtu savākšana - vienu reizi ceturksnī atbilstoši noteiktam grafikam, kurš iedzīvotājiem tiks paziņots pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Ķekavas Novads”.
 
 
Ko darīt ar "zaļajiem atkritumiem" un papildu atkritumu apjomiem?

Zaļo jeb bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai, kā arī neregulārām atkritumu izvešanas reizēm un papildu atkritumu apjomu savākšanai, ir iespēja iegādāties speciāli marķētus, izturīgus atkritumu maisus, kuru cenā ir iekļauta arī šo atkritumu izvešana. Piepildītos  atkritumu maisus to izvešanas dienā vajadzēs novietot blakus pilnajam konteineram, vai speciāli pieteiktā vietā, piemēram, pie dalīto atkritumu punkta vai konteinera, maģistrālo ielu malā utml. Šos maisus var iegadāties klātienē līguma slēgšanas brīdī, kā arī būs noteiktas tirdzniecības vietas Ķekavas novadā, kur tos varēs iegādāties pastāvīgi.
 

Ko darīt ar neizlietotajiem atkritumu maisiem no iepriekšējā operatora?

Ja esiet iegādājies sadzīves atkritumu un/vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas maisus no iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja un nepagūsiet tos izmantot, tad turpiniet tos lietot. SIA “Clean R” izvedīs arī šos marķētos maisus.
 

Kā ērtāk šķirot sadzīves atkritumus?

Lai Ķekavas novada iedzīvotāji varētu ērti un pareizi šķirot sadzīves atkritumus, “Clean R” piedāvā iegādāties speciālas, izturīgas un ilgstoši lietojamas dalīti vākto atkritumu somas. Uz somām ir drukāta informācija par to, ko tajās drīkst un nedrīkst likt, tāpēc šķirošanas laikā būs iespēja ērti pārbaudīt un novērst šaubas par dažādiem materiāliem. Privātmāju iedzīvotāji šajās somās var šķirot papīru/kartonu, stiklu un PET pudeles/plastmasu. Vienas somas cena ir 7,26 eiro, t.sk. PVN.  Ar šīs somas palīdzību tās saturu ir ērti  nogādāt uz jebkuru šķirošanas punktu novadā vai arī pieteikt to bezmaksas izvešanu. Šķiroto atkritumu savākšanai novadā tiks organizēts atsevišķs maršruts.
 
Mājsaimniecībās atkritumus varēs šķirot arī konteineros. Par konteineriem ir jāmaksā nomas maksa.

Konteineru nomas maksa mēnesī
Konteinera tips m3
Summa bez PVN
Summa ar PVN
Konteineru noma mēnesī
Līdz 0,12
2.3
2.78
Konteineru noma mēnesī
Līdz 0,24
2.3
2.78
Konteineru noma mēnesī
Līdz 0,66
4.8
5.81
Konteineru noma mēnesī
Līdz 1,10
9.7
11.74
 
Daudzdzīvokļu ēku pagalmos "Clean R" ir nodrošināta dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu ar speciāli marķētiem konteineriem. Ķekavas novada iedzīvotājiem būs iespēja pasūtīt arī konteineru bioloģiski noārdāmajiem virtuves atkritumiem.
 
 

Sabiedrisko attiecību daļa
01.09.2018.

 

  Drukāt