Pašvaldība aicina rūpēties par privāto teritoriju sakopšanu

Ķekavas novada pašvaldība atgādina un aicina nekustamo īpašumu īpašniekus, apsaimniekotājus un nomniekus uzturēt kārtībā privātās teritorijas, neaizmirstot arī par regulāru zāles nopļaušanu. Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi paredz, ka īpašniekiem jāveic teritorijas sakopšana, zāles nopļaušana un ietves tīrīšana piecu metru rādiusā no piegulošās teritorijas robežas.

 
Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka zāles garums pilsētu un ciemu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes, tādēļ aicina īpašniekus uzturēt kārtībā savus īpašumus un piegulošās teritorijas, radot gan sakoptu un vizuāli patīkamu ainavu, gan drošu pārvietošanos, gadījumos, ja jāšķērso privātajai teritorijai pieguļoša ietve vai ceļš.


Saistošie noteikumi Nr.12/2012 “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”
paredz, ka noteikumu neievērošanas gadījumā, Reģionālā pašvaldības policija, Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes speciālisti vai Būvvaldes būvinspektori var fiksēt pārkāpumus un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem var piemērot naudas sodu- līdz 350 eiro fiziskai personai un līdz 1000 eiro juridiskai personai.

 

Administratīvā pārvalde
18.07.2019.

  Drukāt